‘Werknemer en bedrijf gebaat bij verdere Digitale Transformatie’

Juist tijdens de coronacrisis zijn de twee, paradoxale kanten van technologie duidelijk naar voren gekomen.

Geschreven door Jan Bletz 

Sinds het begin van de coronacrisis hebben Oracle en Alex van Groningen drie webinars over technologie en Human resource management gehouden. Ter afronding zet Oscar Lausegger, Strategy Director HCM Applications van Oracle voor de Benelux, enkele bevindingen op een rij. “De coronacrisis toont weer aan dat juist gebruik van technologie goed is voor de mentale hygiëne van werknemers.”

Technologie maakt dat alles steeds sneller kan. Afstanden en tijdsverschillen doen er steeds minder toe, fysieke grenzen spelen nauwelijks meer een rol. Dit vereist de nodige flexibiliteit van mensen en organisaties. Op het gebied van werk alleen al, denk maar aan flexibele tijden, werkplekken, contracten en beloning. De hectische 24-uurs zou niet mogelijk zijn zonder technologie. “Maar technologie heeft ook een andere kant”, zegt Oscar Lausegger, Strategy Director HCM Applications van Oracle voor de Benelux. “Technologie kan ook rust opleveren: technologie kan de werkdruk die een werknemer ervaart verminderen, door hem geestdodend, repetitief werk uit handen te nemen. Zodat hij werk kan doen waar hij zich prettiger bij voelt.”

Lees ook: Zo werken HR en Finance samen aan een veerkrachtige organisatie

Technologie kan met andere woorden bevorderlijk zijn voor de mentale hygiëne. En dat is niet alleen goed voor de werknemer, ook de werkgever is hierbij gebaat. Immers een tevreden werknemer is productiever, zeker wanneer hij allerlei hoogwaardige werk kan verrichten – zoals vaak het geval is wanneer technologie hem laagwaardig werk uit handen neemt.

Alleen moet technologie wel juist worden ingezet. Anders dreigt juist de stress van de 24-uurs economie: het gevoel voortdurend bereikbaar te moeten zijn, jezelf als een nietig wieltje in een gigantisch rader zien, het sluipende vermoeden dat technologie eerder een slechte, veeleisende meester is dan een geweldige, behulpzame slaaf. Dit alles bleek eens te meer tijdens de drie webinars die Oracle en Alex van Groningen de afgelopen tijd over technologie en Human resource management hebben gehouden, tegen de achtergrond van de coronacrisis.

Technologieparadox
Juist tijdens de coronacrisis zijn de twee, paradoxale kanten van technologie duidelijk naar voren gekomen, zegt Oscar Lausegger. Doordat werknemers tijdens de lockdown en masse moesten thuiswerken, kregen ze zowel te maken met die rustgevende als met die stressverhogende kant van technologie. “Voordien waren werknemers vaak onverdeeld enthousiast over het idee van thuiswerken, aangezien ze verwachten dat ze thuis meer vrijheid zouden krijgen om hun werk- en privéleven beter op elkaar af te stemmen.”

“Tijdens de lockdown was dit inderdaad tot op zekere hoogte het geval. In die zin is thuiswerken ook goed voor de mentale hygiëne van werknemers gebleken. Aan de andere kant willen werknemers nu weer maar al te graag naar kantoor terug. Ze missen hun collega’s, dat vooral. Verder leidt thuiswerken vaak ook tot extra werkdruk. Zeker als een werknemer zich bij diverse, niet-geïntegreerde applicaties apart moet aanmelden om er op afstand bij te kunnen. Ook blijkt al gauw dat je voor elk wissewasje een meeting moet opzetten: waar je op kantoor iemand even kunt aanschieten, moet je dat contact als thuiswerker vaak van tevoren in plannen en er een kwartier voor inruimen. Naarmate de lockdown vorderde, werden werkgevers – die aanvankelijk sceptisch waren geweest – juist enthousiaster voor thuiswerken, vooral omdat ze zagen hoe productief mensen thuis waren.”

Na de crisis
Omdat het per saldo zeer goed is bevallen, zal thuiswerken na de lockdown ook niet verdwijnen, maar een prominente plaats in blijven nemen in bedrijven – misschien niet in de industrie of in andere sectoren waar mensen per se aanwezig moeten zijn, maar elders zeker.

Bedrijven kunnen dat stimuleren door – opnieuw – juist gebruik van technologie. “Inzet van technologie zal er niet toe leiden dat het sociale contact op de werkvloer overbodig wordt. Maar het is zeer goed mogelijk om het digitale contact aantrekkelijker te maken, zodat mensen niet onnodig naar hun werk willen als ze om een praatje verlegen zitten. Je kunt informeel contact bevorderen, door een chatfunctie aan je IT-systeem toe te voegen. Of door krukkige ‘on premise’ softwarepakketten te vervangen door prettig te bedienen, geïntegreerde cloudsoftware. Voor HR-medewerkers kan dat ertoe leiden dat ze niet apart hoeven in te logen in diverse applicaties en Excel-spreadsheets en andere handmatig bijgehouden documenten kunnen loslaten, in het vertrouwen dat het IT-systeem ze van nauwkeurige, actuele, goed bruikbare informatie zal voorzien. Allemaal goed voor de mentale hygiëne van de werknemer.”

Trage transformatie
Technologie kan ook op andere manieren de mentale hygiëne van werknemers bevorderen. Niet door bestaande processen te digitaliseren (waardoor werknemers hooguit efficiënter worden), maar door volop in te zetten op een Digitale Transformatie en daar de vruchten op HR-gebied van te plukken. “Bedrijven doen dat wel in het contact met klanten. Denk aan alle technisch middelen die ze inzetten om de ‘customer journey’ te optimaliseren en klanten aan zich te binden. Zoals de ‘recommendation engines’ die op basis van het zoek- en koopgedrag van klanten aanbevelingen doen voor producten die wellicht ook aansluiten op hun interesse. Intern, in de omgang met medewerkers is de Digitale Transformatie meestal nog niet zo ver.”

Terwijl een bedrijf idealiter ook inspeelt op de wensen van de individuele werknemer en diens ‘employee journey’. De opmars van Big Data en Analytics heeft er toe geleid dat het aanbod van werkgevers ook veel beter op de individuele werknemer kan worden afgestemd dan vroeger. Het is ook vrij goed te voorspellen wanneer iemand toe is aan een nieuwe fase in zijn employee journey; bijvoorbeeld dat iemand vaker thuis zal willen werken omdat hij net kinderen heeft gekregen. Met gebruik van kunstmatige intelligentie kunnen dergelijke kritieke momenten veel beter worden erkend. Soms volautomatisch, zoals de recommendation engines die webwinkels inzetten, maar dan om het carrièrepad van werknemers in goede banen te leiden. Soms aan de hand van vragen, zoals chatbots die helpdesks nog al eens gebruiken op klanten te bedienen, maar dan om werknemers geautomatiseerde antwoorden te verstrekken.

“Kortom: door een geslaagde Digitale Transformatie wordt het mogelijk om de mentale hygiëne van werknemers te bevorderen op manieren die vroeger buiten bereik lagen. Ik ben overtuigd dat bedrijven zo’n digitale transformatie moeten doorvoeren, willen ze niet irrelevant voor medewerkers worden. Want bedrijven die irrelevant zijn voor hun medewerkers zijn dat ook voor de rest van de wereld.”