Willemijn van der Deijl, CPO Mazars: “Mensen gaan bij ons écht boven processen”

De mens staat bij Mazars centraal, aldus Chief People Officer Willemijn van der Deijl. Die positionering is natuurlijk een wapen in de 'war for talent'. Veel organisaties claimen dit dan ook: “Maar bij Mazars zit het écht zo in elkaar. En dat ging niet vanzelf.”

Meer dan 20 jaar is Willemijn van der Deijl nu actief als HR-professional, waarvan de laatste twee jaar als Chief People Officer bij Mazars. Lang, maar niet uitzonderlijk lang: volgens recente analyses van de mobiliteit op de arbeidsmarkt blijken HR-professionals vrijwel altijd binnen hun eigen professie te blijven werken. In haar geval komt het doordat ze een passie heeft voor wat mensen drijft.

“Voor ons is het vanzelfsprekend en zijn de mensen de belangrijkste pijler van de strategie. Die vanzelfsprekendheid is overigens niet vanzelf ontstaan.”

Daarmee is ze uitstekend op haar plaats bij Mazars, een internationale organisatie gespecialiseerd in accountancy, audit, tax en consultancy. “Bij Mazars staat de mens centraal”, zoals Van der Deijl het uitdrukt. “Veel organisaties claimen zo’n cultuur te hebben, maar Mazars zit echt zo in elkaar.”

“Voor ons is het vanzelfsprekend en zijn de mensen de belangrijkste pijler van de strategie. Die vanzelfsprekendheid is overigens niet vanzelf ontstaan. We zijn hier altijd mee bezig. Echte aandacht geven. Het oprechte gesprek voeren. Begeleiden. Leren. En kennelijk doen we iets goed. Want het bijzondere is inmiddels bijna normaal.”

Innoveren en ondernemend zijn

Sterker nog: “De mens centraal is onze Employer Value Proposition”, zegt Van der Deijl. “Wij willen duidelijk maken dat mensen bij ons boven processen gaan en dat iedereen de ruimte krijgt om te innoveren en ondernemend te zijn. We werken graag met ambitieuze, betrokken en gemotiveerde mensen.”

“Wij zien Mazars bovendien als een organisatie waar je enige tijd aan bijdraagt en dan beter achterlaat dan toen je in dienst kwam. Je zit niet bij ons om er alleen zelf beter van te worden. Je draagt ook bij aan het grotere plaatje en de maatschappelijke rol die we vervullen.”

“Voor middelgrote organisaties zijn wij de compacte organisatie met korte lijnen en een vestiging in de buurt”

Die mensgerichte positionering is natuurlijk een wapen in de huidige ‘war for talent’. Om accountants, belastingadviseurs en andere specialisten en consultants (in spe) wordt gevochten. Werknemers hebben het in de huidige arbeidsmarkt voor het kiezen, als werkgever moet je je uiterste best doen om ze voor je te winnen en behouden.

“Mazars is een middelgrote organisatie met tien vestigingen en ruim 1.100 medewerkers in Nederland en heeft daarmee een sterke uitgangspositie in die strijd om de gunst van de werknemer”, vervolgt Van der Deijl. “Voor middelgrote organisaties zijn wij de compacte organisatie met korte lijnen en een vestiging in de buurt. Grote organisaties vinden bij ons de internationale expertise.”

Meedraaien op interessante projecten

“Dit betekent dat ook de mensen die er werken volop nationale en ook internationale ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, wat hun welzijn vergroot en betrokkenheid bevordert.

Waar je als medewerker elders vaak allerlei lagen door moet voordat je zware verantwoordelijkheden krijgt, kun je bij Mazars meteen meedraaien op interessante projecten en onder begeleiding vanaf de start praktijkervaring opdoen en snel carrière maken.”

“Het verloop is met rond de tien procent niet uitzonderlijk hoog, en bovendien komen veel medewerkers die in het verleden zijn vertrokken ook weer terug”

“Allemaal zaken die een brede groep van mensen aanspreekt. In elk geval krijgt Mazars voldoende goede mensen binnen om de groei van het kantoor – de omzet steeg in het boekjaar 2021 / 2022 met ruim elf procent – te krijgen en te behouden”, zegt Van der Deijl.

“Het verloop is met rond de tien procent niet uitzonderlijk hoog, en bovendien komen veel medewerkers die in het verleden zijn vertrokken ook weer terug. Vaak heeft zo iemand dan bijvoorbeeld bij een klant van ons gewerkt en een enorme leercurve doorgemaakt. Voor ons is de waarde van deze collega daardoor alleen maar gestegen.”

Cultuurpogramma met thema’s

De medewerker wordt binnen Mazars op allerlei manieren centraal gezet, maar Van der Deijl licht twee belangrijke onderdelen toe. In de eerste plaats het cultuurprogramma, dat is bedoeld om de gewenste gedragingen en waarden te stimuleren.

Het cultuurprogramma bestaat uit vijf thema’s: voorbeeldgedrag, lerende organisatie, well-being en – sinds een jaar – zingeving en inclusiviteit. “Mazars wil een lerende organisatie zijn, waarin continu verbeteringen plaatsvinden. Dat is alleen mogelijk als er doorlopend ruimte is voor feedback en reflectie.”

“Ook al vinden junior collega’s het nog wel eens lastig om feedback te geven. Dat kun je ondervangen door ze samen feedback te laten geven.”

Dat is geen holle frase. Mazars ruimt veel tijd in voor feedbackmomenten. “Zowel van boven naar beneden als van onder naar boven. Ook al vinden junior collega’s het nog wel eens lastig om feedback te geven. Dat kun je ondervangen door ze samen feedback te laten geven en door er ook letterlijk tijd voor te plannen. Een kleine moeite die de stap al veel kleiner maakt.”

Er wordt voortdurend getoetst hoe goed mensen samenwerken, onder andere door naar medewerkerstevredenheid te kijken. Verder biedt Mazars diverse leiderschapsprogramma’s aan. Een leider bij Mazars kenmerkt zich én door visie en een commerciële en klantgerichte instelling én door mensgerichtheid. Een leider is in staat regelmatig een goed gesprek te voeren met zijn medewerkers en daarmee echte aandacht te geven.

Medewerkers voelen zich gezien

Als alle leiders dat doen, voelen medewerkers zich gezien en komt dat ten goede aan de kwaliteit van hun werk en daarmee aan de organisatie. Een leider kan teamleden uitdagen en letterlijk meenemen, zodat samen meer bereikt wordt dan alleen. Mazars helpt leiders om zich te ontwikkelen en hun rol goed te vervullen.

Uiteraard versterken deze twee programma’s elkaar. Van der Deijl: “We zijn niet met allemaal losse bakjes bezig, het haakt allemaal in elkaar. We hebben een samenhangende visie op strategie, cultuur en leiderschap en alle elementen versterken elkaar.

“Er wordt als het gaat om de HR-aanpak met veel belangstelling naar Nederland gekeken. Dat is een mooie ‘kers op de taart’.”

Waar we best trots op zijn, is dat de inspanningen die we doen ook gezien worden door onze collega’s in andere landen. Er wordt als het gaat om de HR-aanpak met veel belangstelling naar Nederland gekeken. Dat is een mooie ‘kers op de taart’ en een goed voorbeeld van hoe we ook wereldwijd binnen Mazars samenwerken.”

De gemeenschappelijke taal – de programma’s, de aangeboden opleidingen en natuurlijk alle HR-processen – wordt dan wel centraal opgesteld. Maar daarbinnen zijn ‘dialecten’, zoals Van der Deijl het uitdrukt. Om te beginnen verschillen de eisen voor de diverse ‘bloedgroepen’ binnen het kantoor.

Aandacht voor vaardigheden

Een belastingadviseur heeft een ander profiel dan een fusie- en overnamespecialist. Een accountant heeft een ander profiel dan een consultant; een controlerend accountant is uit een ander hout gesneden dan de accountant in de samenstelpraktijk.

“Er zijn uiteraard overeenkomsten. Digitale en communicatieve vaardigheden worden bijvoorbeeld voor iedere professional steeds belangrijker en daar is dan ook veel aandacht voor in het opleidingsaanbod.”

“Die ontwikkeling is tenslotte de basis van een lerende organisatie! En inmiddels ‘min of meer’ vanzelfsprekend.”

Het zwaartepunt in de uitvoering van bijvoorbeeld het cultuur- en leiderschapsprogramma ligt grotendeels bij de teams op de vestigingen. De strategie is centraal geformuleerd en voor iedereen gelijk, maar door de acties lokaal bij teams neer te leggen wordt de uitvoering van iedereen en daardoor is het behapbaar en herkenbaar. Dit creëert persoonlijke betrokkenheid en draagt bij aan het ‘inslijpen’ van gedrag.

Van der Deijl sluit af: “Ik vind het geweldig er aan bij te dragen dat mensen zichzelf kunnen zijn, gezien worden en worden uitgedaagd en elkaar uitdagen om te ontwikkelen. Die ontwikkeling is tenslotte de basis van een lerende organisatie! En inmiddels ‘min of meer’ vanzelfsprekend. Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat ik hier nog iedere dag een bijdrage aan kan leveren. Het is tenslotte een proces en daarmee nooit ‘af’.”