Wishful thinking: HR-specialisatie nog niet vanzelfsprekend in raden van commissarissen en toezicht

HR-specialisatie nog niet vanzelfsprekend onder commissarissen en toezichthouders
Het aantal commissarissen met nadrukkelijke aandacht voor HR-onderwerpen blijft achter, ondanks de groeiende aandacht voor HR. Dat komt mede omdat bestuurders met een CHRO-achtergrond zelden lid zijn van de RvC.

“Ze zien de urgentie wel in, maar om een speciale HR-commissaris te benoemen vinden ze overdreven, zegt Olaf Smits van Waesberghe directeur-eigenaar van governance expert NR. “Een onderwerp als digitalisering is ook urgent, en toch is er zelden een ‘digicommissaris’. Je zou het willen, maar dat is ‘wishfull thinking’.”

Meer aandacht aan HR-onderwerpen

Slechts een handvol toezichthouders in de BV Nederland legt zich toe op HR-onderwerpen. Deze groep is bepaald niet representatief voor het Nederlandse commissariaat. Want al besteden Nederlandse commissarissen meer aandacht aan HR-onderwerpen, het vormt voor hen meestal niet de hoofdmoot.

Dat die HR-commissaris uitzonderlijk is, komt mede omdat de mensen met een CHRO-achtergrond zelden lid zijn van de Raad van Commissarissen. “Wel in de paar honderd structuurvennootschappen in Nederland, vaak zit daar een commissaris op voordracht van de ondernemingsraad.

“In het midden- en kleinbedrijf zie je dat veel minder vaak. De RvC bestaat daar meestal uit iemand die veel verstand van de business heeft, en daarnaast iemand die financieel onderlegd is. Natuurlijk bestaan er ook wel grotere RvC’s, maar de trend is naar kleinere raden. In het MKB heeft de ondernemingsraad bovendien geen voordrachtsrecht.”

Wel toekomst

Het neemt niet weg dat een commissaris die sterk gespitst is op HR-onderwerpen mogelijk toekomst heeft, zegt Smits van Waesberghe. “Maar dan eerder als een commissaris die ESG in zijn portefeuille heeft. ‘Social’ zou daar dan deel van kunnen uitmaken. Zodat onderwerpen als menselijk welzijn toch extra aandacht zou krijgen.”

Zie ook het interview met beroepscommissaris Henk Breukink: “De CHRO hoort in de raad van bestuur