Zet de eerste stap in Strategisch Talentmanagement

Talent is hedendaags het grootste risico en tevens de grootste kans voor bedrijven. He zorg je ervoor dat je Talentmanagement op orde is?

Bedrijfsstrategieën zijn voor uitvoering afhankelijk van mensen en het succes van een strategie wordt bepaald door het vermogen van de mensen in de organisatie. CEB is van mening dat de strategie fundamenteel talent moet stimuleren, maar ook dat talent een strategie moet zijn. In toonaangevende organisaties is talent een strategische troef, die in dezelfde categorie wordt geschaald als andere belangrijke, onderscheidende factoren zoals innovatie of het product, en wordt van cruciaal belang gezien om te bepalen welke strategie het bedrijf dient na te streven. Denk aan iconische bedrijven zoals Google – veel mensen zouden zeggen dat deze organisaties een concurrentievoordeel hebben in de beschikbaarheid van hun talent – voor respectievelijk management, klantenservice en innovatie. Een effectieve talentmanagementstrategie draagt derhalve aanzienlijk bij aan de prestaties van de gehele organisatie.

Wat verstaan wij onder Talentmanagement?

Talentmanagement is het strategisch managen van investeringen in relatie tot de levenscyclus van medewerkers binnen een organisatie. Van sourcing en het versterken van het imago tot het aantrekken en rekruteren van medewerkers. Daarnaast medewerkers helpen in hun ontwikkeling zodat zij hun (organisatie-) doelen kunnen bereiken, betrokkenheid te creëren en de data op een juiste manier te analyseren zodat het volledige potentieel voor de organisatie ontsloten kan worden en ‘last but not least ‘ succession planning . Al met al een complex geheel dat tevens dient aan te sluiten bij de organisatiedoelstellingen. Kortom de business strategie en talent staan fundamenteel met elkaar in verbinding.

Het belangrijkste aspect waar bedrijven mee aan de slag gaan om door middel van effectief Talentmanagement de hoge omzetdoelstellingen te bewerkstelligen, is data. Talent Intelligence is van cruciaal belang en deze analytische inzichten gaan veel verder dan bijvoorbeeld het aantal medewerkers die in dienst zijn of het gemiddelde prestatieniveau en de generieke functieomschrijving.

Organisaties zien steeds meer het belang van geïndividualiseerde analyses. Er wordt gekeken naar wat de beste manier is om het specifieke talent of potentieel van de werknemer te betrekken, wat de beste manier is om hun individuele werkwijze te ondersteunen en op welke wijze hen in te zetten in de organisatie, om zodoende het maximale uit hun functie of management positie te halen.

Waarom Talentmanagement?

Onze focus ligt op talent assessment en talent measurement, maar we erkennen dat deze niet los van elkaar gezien kunnen worden. We merken dat onze klanten de meeste waarde halen uit onze services wanneer deze integraal onderdeel uitmaken van de bedrijfsstrategie. Met andere woorden de end-to-end strategische visie en richting is een belangrijke voorwaarde om onze klanten nog effectiever te kunnen ondersteunen.

Elk onderdeel van het talentmanagementproces moet de waarde van anderen versterken en maximaliseren. Een ontwikkelingsprogramma is bijvoorbeeld het meest effectief wanneer de mensen in de rol het juiste potentieel hebben om te slagen. Een intern promotieproces wordt ondersteund door evaluatie voor opvolgingsplanning.

Aan de andere kant zal een proces dat niet op één lijn is, niet alleen zijn eigen effectiviteit verminderen, maar ook dat van het systeem als geheel. Gebrek aan afstemming op bedrijfsbehoeften en verwaarlozing van talenten zijn illustraties hiervan. Evenzo zal het werven van mensen met een andere set criteria dan die voor ontwikkeling of promotie leiden tot niet-passende mogelijkheden en blokkades in talent-pipelines.

Het CEB-talentmanagement-model

Elke succesvolle strategie voor talentmanagement hangt af van een duidelijk begrip van de organisatiestrategie. De organisatiestrategie vormt de basis voor de gehele talentmanagementstrategie. Het doel van talentmanagement is om de organisatie in staat te stellen haar strategische doelen te bereiken. En daarom is er geen one-size-fits-all model voor talentmanagement. De organisatiestrategie informeert alle stadia van de talentmanagementstrategie en dit maakt talentmanagement relevant en resultaatgericht, maar niet procesgericht.

Het CEB Talentmanagement-model heeft zich bewezen als een efficiënte en effectieve manier om talentmanagement te benaderen en laat zien hoe de verschillende aspecten van Talentmanagement op elkaar aansluiten, waardoor er een structuur ontstaat die de voordelen van de verschillende talentmanagement processen binnen organisaties maximaliseert met als eindresultaat de hoogst mogelijke toegevoegde waarde.

De nadruk ligt op doelen en uitkomsten, in plaats van processen, en het is gebaseerd op de manieren waarop talentmanagement kan bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen. Het is schaalbaar; de uitdagingen van consistentie en implementatie nemen toe naar gelang de grootte van een organisatie, maar het model blijft van toepassing.

https://www.cebglobal.com/content/cebglobal/us/en/global-locations/ceb-benelux/simple-diagnostic/_jcr_content/content-left/cebimagebox/image.img.png/1515517012006.png

Start met Strategisch Talentmanagement

Om u te helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden van uw organisatie om te evalueren ten opzichte van het CEB Talent Assessment-model voor strategisch talentmanagement hebben wij een eenvoudige diagnosetool ontwikkeld. De tool geeft een indicatie van de strategische volwassenheid van uw Talentmanagement en identificeert prioriteiten voor actie en ontwikkeling.

Download het format hier!