Zo stimuleert u gezond gedrag met ‘nudges’

Een langdurig stabiele concentratie is een mythe en langdurig zitten is ongezond. Zo zorgt u voor gedragsverandering.

Maar liefst 42 procent van werkend Nederland brengt elke werkdag meer dan 10 uur zittend door. Dit is weliswaar inclusief vrije tijd en woon-werkverkeer, maar het blijft heel veel tijd. Te veel, want lichaam en geest zijn niet gemaakt voor zoveel zitten.

Een sedentaire leefstijl, ofwel een zittend bestaan, kan tot serieuze fysieke en mentale ziektes leiden: suikerziekte, hart- en vaatziekten, depressie en kanker. Er is hier een bulk aan bewijs voor in de vorm van epidemiologisch onderzoek (Van Uffelen 2011, Samitz 2011, Teychenne 2010).

Verder heeft onze verminderde dagelijkse fysieke activiteit ook negatieve gevolgen voor onze concentratie en onze prestaties én werkt het burn-out verschijnselen en angststoornissen in de hand (Lindwall et al. 2014).

Om mensen gezonder te laten zijn in de kantooromgeving zijn er veel vitaliteitsprogramma’s ontwikkeld. Deze programma’s die een impuls moeten geven aan de gezondheid in de kantooromgeving werken niet of nauwelijks. Hoe komt dat?

Op de automatische piloot

De reden ligt in onze natuur. Deze systemen spreken onze ratio aan en niet ons impulsieve systeem. Als mens hebben we eigenlijk twee systemen die aan de basis staan van gedrag. Het ene systeem werkt rationeel en bewust. Voordat we overgaan tot handelen, wegen we eerst de verschillende opties tegen elkaar af.

Het andere systeem werkt automatisch en onbewust. Hierbij handelen we op de automatische piloot en dat kost ons weinig tot geen energie. Ideaal dus in een stressvolle, vermoeiende en repeterende situaties. Op dit systeem varen we verreweg het meeste.

Wees als paard en ruiter

De twee systemen kunnen we vergelijken met de metafoor van het paard en de ruiter. De ruiter is het bewuste systeem en het paard het automatische systeem. Om het paard te temmen is een sterke, getrainde ruiter nodig. Zo lukt het een verstokte roker niet om het impulsieve systeem te temmen. Het helpt ook niet als we hem of haar bestoken met sterftecijfers en enge foto’s. Dat is onkundig sjorren aan een veel te sterk paard.

Hoe kunnen we dan toch invloed uitoefenen op het gezondheidsgedrag van mensen? Door ons niet op het rationele systeem te richten, maar rechtstreeks op het impulsieve systeem.

Zorg voor nudges op kantoor

Bij nudging gaat het om het beïnvloeden van het onbewuste (keuze)gedrag. Het geven van een slim zetje in de goede richting werkt heel effectief. Succesvolle voorbeelden zijn de geschilderde voetstappen richting prullenbakken, het plaatje van een vlieg in het mannenurinoir en de uitnodigende pianotreden op een trap. Maar denk ook aan de indicator voor efficiënt brandstofgebruik naast de snelheidsmeter of de gezonde sapjes in de kantine opvallend op ooghoogte. In de organisatiewereld is Google hierin een groot voorbeeld. Lees hoe Google miljoenen verdiende met een simpel mailtje.

Nudging werkt ook in de kantooromgeving. Begin dus gewoon eens met een wandeling door uw kantoor en schrijf de verleidingen en beperkingen voor gezond gedrag op. Bedenk vervolgens opties om deze verleidingen en beperkingen om te buigen richting goed gedrag. Hoe maakt u de trap aantrekkelijker? Hoe brengt u het gezonde eten in de kantine beter in beeld? Hoe stimuleert u meer afwisseling in beweging?

Effectieve WORK & MOVE wellbeing software

Een langdurig stabiele concentratie is een mythe en langdurig zitten is de oorzaak van veel gezondheidsproblemen. Als u van een medewerker verwacht dat die én geconcentreerd én langdurig zittend werkt, ziet u dat dit negatief uitpakt op korte en lange termijn. Meer fouten, verminderde productiviteit, minder concentratie, minder creativiteit, meer overspanningsklachten en een hoger verzuimpercentage.

Werknemers moeten regelmatig hun batterij moeten kunnen opladen. BakkerElkhuizen zet daarom in op een vernieuwend gedragsveranderingsprogramma. Een slimme softwaretool die via dynamische ‘nudges’ uw medewerker uitnodigt voor beweging, die zorgt voor variatie van zit/sta-momenten en cognitieve pitstops aanbiedt.

Met WORK & MOVE PitStops werken medewerkers doelgerichter, en blijft men langer vitaal én duurzaam inzetbaar. Bijkomende voordelen van deze software zijn:
1) de mogelijkheid om de hele organisatie (in één keer) te bereiken;
2) de individuele medewerker kan de digitale coach naar eigen wens en behoefte in stellen.

Geïnteresseerd? Download de gratis proefversie