Zonder stevig fundament, krijg je een employee journey van los zand – werk aan de winkel!

Zonder stevig fundament, krijg je een employee journey van los zand
Helaas wordt er te vaak aan onderdelen van de employee journey gewerkt zonder de basis op orde te hebben. Dat is eigenlijk verspilde energie en dan is er werk aan de winkel, ziet Sascha Becker.

Door: Sascha Becker, managing partner PROOF

Medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven en bijdragen aan het succes van jouw organisatie zijn niet vanzelfsprekend. Het vergt continu werken aan alle beïnvloedingsfactoren die ervoor zorgen dat medewerkers zich verbonden en betrokken voelen bij hun werk en de organisatie: ofwel een goede employee journey.

De meeste organisaties hebben wellicht wel een organisatievisie maar geen belofte. Werk aan de winkel dus.

De cijfers van hoog verloop en lage betrokkenheid die we dagelijks in de pers onder ogen moeten zien, tonen dat het om meer gaat dan pleisters plakken. Het vraagt een aanpak die start met de bouw van een stevig fundament.

Helaas wordt er te vaak aan onderdelen van de journey gewerkt zonder de basis op orde te hebben. En dat is eigenlijk verspilde energie. Voordat je als organisatie de employee journey op een hoger niveau kunt tillen, moet eerst die basis er zijn: zonder stevig fundament, geen duurzame employee journey. En dat fundament bestaat op basis van mijn ervaring uit vier bouwstenen.

Bouwsteen 1: een heldere visie op mensen geeft richting aan alles wat je doet

Op basis van de organisatiestrategie voor de lange termijn bepaal je welke mensen je nodig hebt om als organisatie succesvol te zijn, wat nodig is om het talent van de huidige medewerkers optimaal te kunnen benutten en wat nodig is om de juiste nieuwe mensen aan te trekken. Met een aansprekende, authentieke en relevante belofte (de employee value proposition (EVP)) richting (potentiële) medewerkers maak je duidelijk wat je hen te bieden hebt en wat je van hen verwacht. De meeste organisaties hebben wellicht wel een organisatievisie maar geen onderscheidende werkgeversbelofte. Dan is er dus werk aan de winkel.

Bouwsteen 2: salaris en arbeidsvoorwaarden = de basis voor alles

Onderzoek van onder andere Randstad wijst uit dat salaris en arbeidsvoorwaarden nog steeds de belangrijkste redenen zijn om te kiezen voor een werkgever. Daarom is het essentieel dat de belofte die je als organisatie doet in de eerste instantie wordt waargemaakt in de vorm van een (minimaal) marktconform salaris en relevante, passende arbeidsvoorwaarden. En dat je deze waar mogelijk personaliseert.

Een jaarlijkse meting is niet meer genoeg: een employee journey vraagt om pulse checks en voortdurende verbeteringen

De grootste uitdaging van de huidige arbeidsmarktproblematiek is niet het aantrekken van talent, maar het behouden ervan. Dus hoe zorg je dat je de juiste mensen kan binden en boeien, zodat zij bij je blijven? Een goed doordachte employee journey is de sleutel tot succes. In deze boostcamp leer je aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe jij hiermee aan de slag kan.

Bouwsteen 3: een adequate en vooral relevante HR-dienstverlening als license to operate

Zorg voor relevante en moderne HR-dienstverlening gedurende de gehele employee journey. Bij een optimale HR-dienstverlening biedt de HR-organisatie relevante, moderne en vooral gebruiksvriendelijke faciliteiten, systemen, tools en diensten die medewerkers helpen om de beste versie van zichzelf te worden. Dat vraagt ook om goede HR-meetinstrumenten, heldere doelstelling en bijbehorende KPI’s en een efficiënte aanpak (inclusief voldoende budget!) voor meten en vooral het optimaliseren van o.a. het HR-aanbod. Een jaarlijkse meting is daarvoor niet meer genoeg: een employee journey vraagt om regelmatige pulse checks/check-in’s en voortdurende (kleine) verbeteringen op basis van de verzamelde resultaten (zie hiervoor ook het artikel over de value creator).

Bouwsteen 4: werkplek op orde

Een goede en veilige werkplek is belangrijk. Dat geldt ook voor een thuiswerkplek. Deze moeten medewerkers faciliteren om optimaal te presteren. Thuiswerken staat weliswaar niet helemaal bovenaan de wensenlijst van de Nederlandse werkenden, maar meer dan een derde (37%) vindt de mogelijkheid om op afstand te werken een pluspunt (zie Randstad Employer brand research).

Laten we vooral de lessen van de marketeers die al jaren met customer journeys bezig zijn omarmen.

Fixing the basics en dan pas aan de slag

Door als HR-afdeling eerst te zorgen voor dat stevige fundament alvorens aan de slag te gaan met het verbeteren van onderdelen van de employee journey (zoals de candidate journey, de onboarding of de HR-communicatie) voorkom je een journey van los zand en reparatie achteraf. Laten we de lessen van de marketeers die al jaren met de customer journey bezig zijn omarmen: denk na over wat je doelgroep in de basis nodig heeft. Wat de sweetspots zijn. En wat minimaal nodig is om (potentiële) klanten (= medewerkers) te verleiden. Bouw van daaruit stapsgewijs aan de optimale employee journey.

Als managing partner bij PROOF inspireert Sascha Becker A-merken in binnen- en buitenland om succesvol en gestructureerd invulling te geven aan de hele employee journey.

De grootste uitdaging van de huidige arbeidsmarktproblematiek is niet het aantrekken van talent, maar het behouden ervan. Dus hoe zorg je dat je de juiste mensen kan binden en boeien, zodat zij bij je blijven? Een goed doordachte employee journey is de sleutel tot succes. In deze boostcamp leer je aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe jij hiermee aan de slag kan.