7 Strategieën voor succescvol partnerverlof

01 juli 2020
WOMEN Inc.

In de uitvoering van family friendly beleid zijn vaders* nu vaak nog een onderbelichte groep. Lang was de heersende opinie dat mannen geen behoefte hadden aan regelingen om werk en zorg te combineren. Inmiddels voelen werkgevers wereldwijd dat dit aan het veranderen is: vaders maken andere afwegingen in hun loopbaan, kiezen voor rollen en organisaties waarin zij een betere balans tussen werk en gezin kunnen vinden en brengen steeds vaker bewust meer tijd met hun gezin door. Een groeiend aantal werkgevers maakt dan ook het partnerverlof een vast onderdeel van vitaliteitsmanagement en levensfasegericht personeelsbeleid in hun organisatie. Vanaf juli 2020 wordt het partnerverlof vanuit overheidswege eveneens uitgebreid naar in totaal 6 weken verlof.

Deze whitepaper biedt zeven strategieën waarmee je partnerverlof integraal en effectief vormgeeft en onderdeel maakt van een organisatiebrede visie op family friendly werkgeverschap.