1 op de 3 medewerkers minder loyaal na eerste coronagolf

Afnemende loyaliteit, maar ook veranderende eisen aan werkgevers, zoals een duidelijker bijdrage aan de samenleving, ofwel purpose.

De coronacrisis zorgt ervoor dat een derde van de Nederlandse medewerkers (32%) minder loyaliteit voelt naar hun werkgever. Dit blijkt uit het jaarlijkse What Workers Want (WWW) onderzoek onder meer dan 1.000 Nederlanders van recruitmentexpert Hays. Voor 4 op de 10 medewerkers wordt dit veroorzaakt door de slechte ondersteuning vanuit werkgevers tijdens de eerste coronagolf. In het WWW 2020-rapport geeft Hays weer wat de meest recente ontwikkelingen zijn op de arbeidsmarkt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de medewerkers (46%) minder positief is over zijn of haar baan. Voor 31 procent van de Nederlandse medewerkers is de ondersteuning voor het fysieke en mentale welzijn vanuit de werkgever onder de maat. Volgens 28 procent is een vangnet op de werkvloer niet of gebrekkig aanwezig. 

Vangnet

De wensen van werknemers verschuiven, zeker post-COVID-19. Door de coronacrisis is het vangnet op de werkvloer voor 39 procent van de medewerkers belangrijker geworden, gevolgd door mentale steun (37%) en fysieke ondersteuning (31%). Het is een uitdaging voor werkgevers om snel op veranderende behoeften in te spelen om de terugloop van loyaliteit tegen te gaan.

Verder blijkt uit het ‘WWW’-rapport dat naast loyaliteit, ook het gevoel van baanzekerheid terugloopt. 40 procent van de Nederlandse medewerkers twijfelden voor de coronacrisis al aan hun baanzekerheid. De toegenomen onzekerheid is een reflectie van de toenemende werkloosheid. 
In het tweede kwartaal van 2020 was het aantal werklozen met 72.000 toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. Daarmee staat het totaal aantal werklozen op 349.000. Dit betreft 3,8 procent van de beroepsbevolking (cijfers CBS). Maar liefst 64 procent van de Nederlandse medewerkers geeft aan baanzekerheid nu belangrijker te vinden dan voor de coronacrisis.

Kandidatenvijver groter

David Trollope, Managing Director Hays Nederland: “De COVID-19-crisis heeft de kaarten op de arbeidsmarkt grondig door elkaar geschud. Plotsklaps is de arbeidsmarkt in een ‘werkgeversmarkt’ veranderd. Zowel werknemers als werkgevers kunnen de gevolgen nog geruime tijd blijven voelen.” 

En daarbij mag het bedrijf niet het bestaande personeel uit het oog verliezen, want wanneer dat dreigt te vertrekken, dweilt het bedrijf al snel met de kraan open, denkt Trollope. “Om de achterdeur dicht te houden, zal het HR-beleid zich nog meer moeten focussen op de twee pijlers: ‘werving’ en ‘retentie’. Hierin is het van belang om het welzijn van bestaande werknemers niet uit het oog verliezen.”