10 manieren om te laten dat je daadwerkelijk een strategisch denker bent

Het is voor een leider niet genoeg om strategisch te denken. Je moet je ideeën ook effectief kunnen overbrengen. Hoe kun je dat het beste doen? Dat laat het artikel 10 Ways to Prove You’re a Strategic Thinker in de Harvard Business Review zien.

Wie over leiderschapsvaardigheden beschikt en dus ook strategisch onderlegd is, zal dat ook moeten laten zien. Een goede manier om dat te doen, is door te laten zien is dat je communiceert als een echte strateeg. Dus niet alleen strategisch denken maar ook strategisch spreken.

In het artikel 10 Ways to Prove You’re a Strategic Thinker geven Brenda Steinberg en Michael D. Watkins enkele manieren om dat te doen. Steinberg (executive coach en leiderschapsconsultant, verbonden aan IMD Business School) en Watkins (professor in leiderschap en organisatieverandering bij IMD) hebben de volgende adviezen:

1. Kies een breed perspectief

In plaats van je te richten op details, beschrijf je het bredere landschap en verwoord je het verhaal op hoofdlijnen. Door taal te gebruiken als “Gezien de driejarige visie van onze organisatie…” of “Reflecterend op de innovatietraject in onze sector…” schep je de context waarin de tactische details vervolgens kunnen worden verkend. Dit helpt ook om belanghebbenden op één lijn te krijgen.

2. Wees vooruitziend

Strategische denkers zien opkomende uitdagingen en kansen. Je kunt laten zien dat je aan de toekomst denkt door uitspraken te gebruiken als “Projecterend onze groei, tegen 2028…” of “In het licht van de plannen van onze concurrenten, moeten we…” Door een vooruitziende houding te communiceren, toon je je vermogen om de organisatie te helpen een langetermijnstrategie te ontwikkelen.

3. Anticipeer op krachtige effecten

Strategische denkers nemen niet alleen beslissingen; ze beoordelen en communiceren ook hun bredere potentiële effecten. Je kunt je kritisch denkvermogen laten zien door mogelijke uitkomsten of onbedoelde gevolgen te benadrukken, bijvoorbeeld “Dit product heeft het potentieel om…” of uit te werken met “Naast de directe voordelen, zijn onze langetermijnwinsten…” Daarmee laat je zien dat je grondige evaluatie verkiest boven onmiddellijke actie.

4. Verbanden kunnen leggen

Laat zien dat je verder kijkt dan oppervlakkige gebeurtenissen naar het diepere beeld van systemen en onderlinge verbanden en dat je hun belang erkent, bijvoorbeeld “Deze onverwachte toename van digitale adoptie beïnvloedt direct onze e-commerce strategie…” of “Vanwege deze bevoorradingsketenbeperkingen moeten we onze productietijdlijnen en productontwikkeling herzien…” Daarmee laat je zien dat je een integratief en holistisch denkproces hebt.

5. Maak het ingewikkelde simpel

Strategische denkers kunnen complexe situaties in eenvoudige maar krachtige termen uiteenzetten. Om ingewikkelde kwesties tot hun essentie terug te brengen, gebruik je uitleg als “In wezen kan deze technologie…” of “Onze strategie rust in de kern op drie pijlers…” Daarmee geef je blijk van een meesterlijke begrip van het onderwerp.

6. Gebruik analogieën en metaforen

Analogieën en metaforen helpen om strategische ideeën op een herkenbare manier te communiceren. Wanneer je vergelijkingen maakt als “Denk aan onze infrastructuur als de ruggengraat, die elke functie ondersteunt…” of “Stel je onze marketingaanpak voor als een net, dat zich verbreedt om diverse markten te vangen…”, laat je zien dat je strategisch jargon kunt vertalen naar alledaagse taal, waardoor je een breder begrip en afstemming bevordert.

7. Stimuleer strategische dialoog

Wanneer je met collega’s in strategische gesprekken betrokken bent, stel je reflectieve vragen zoals “Als ons merk een verhaal was, in welk hoofdstuk zitten we dan?” of “Hoe sluit deze beslissing aan bij de fundamentele waarden van ons bedrijf?” Dit creëert een omgeving waarin strategisch denken collectief is en stimuleert de discussie die je zal helpen om ideeën te verfijnen en anderen aan te moedigen om een strategische mindset aan te nemen.

8. Laat zien dat je goed geïnformeerd bent

Je strategische inzichten zullen meer impact hebben als ze gebaseerd zijn op de huidige realiteit. Opmerkingen als “Gezien de recente verschuivingen in digitale consumptiepatronen…” of “Het laatste onderzoek naar consumentengedrag suggereert…” bewijzen dat je op de hoogte bent van het veranderende landschap, een essentiële strategische denkvaardigheid.

9. Oefen strategisch luisteren

Strategisch denken is het beste als het uiteenlopende meningen omvat, dus het is belangrijk om goed en actief te luisteren naar anderen. Opmerkingen als “Voortbouwend op wat je hebt gezegd…” of reageren met “Je punt over marktverzadiging sluit aan bij…” benadrukken je vermogen om dat te doen, waardoor je reputatie als strategie-samenwerker wordt versterkt, de discussie wordt verrijkt en de collectieve intelligentie van de groep wordt geactiveerd.

10. Zoek feedback

Na strategische gesprekken, laat zien dat je gericht bent op leren door feedback te vragen van anderen. Gebruik vragen als “Resoneerde de strategische richting met iedereen?” of suggesties als “Hoe kunnen we deze discussies beter afstemmen op onze bredere missie?” om je toewijding aan groei en verbetering te tonen.