10 tips om je organisatie WGA-proof te maken

De Wet Gedeeltelijke Arbeidsparticipatie (WGA) gaat op de schop. De werkgever is vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor alle werknemers – zowel vast als flexibel – bij ziekte. Elk bedrijf zal moeten nadenken over het slim afdekken van risico's.

Door Mick Netiv, directeur van Robidus
Het samenvoegen van de WGA-vast en de WGA-flex tot één financieringsregeling per 1 januari 2017 brengt voor werkgevers belangrijke keuzes met zich mee. De belangrijkste daarvan lijkt de keuze te zijn tussen het publiek afdekken van ziekterisico’s van personeel bij het UWV, of deze privaat te verzekeren. Kiezen voor het laatste is nu extra aantrekkelijk doordat werkgevers hun staartlasten in dat geval kunnen achterlaten bij het UWV. Maar er zijn meer factoren. 
Mick Netiv, directeur van verzuim- en re-integratiespecialist Robidus, heeft tien tips voor werkgevers:
1. Overweeg een holistische aanpak
Voorkom dat je de WGA-kosten geïsoleerd bekijkt. Van preventie aan de voorkant, tot de kosten voor de WIA aan de achterkant – het hangt allemaal met elkaar samen. Daarom is een holistische aanpak van verzuim en arbeidsongeschiktheid nodig. Met daarin ook oog voor wat de oorzaken zijn en hoe uitval te voorkomen is. En als het dan toch gebeurt: hoe pak ik het dan aan? Dit leidt niet alleen tot een lagere instroom in de WIA, maar ook tot een snellere terugkeer naar de werkvloer en uiteindelijk tot lagere kosten.
2. Denk na over inzetbaarheid
In Nederland is ervoor gekozen om schade bij verzuim toe te rekenen aan werkgevers. Als werkgever moet je daarom nadenken over de inzetbaarheid van medewerkers. De werkgever zal bijvoorbeeld ook moeten investeren in opleidingen en persoonlijke coaching. Want waarom worden mensen ziek? De oorzaak ligt vaak bij problemen in de privésfeer. Of het is een gebrek aan arbeidsperspectief. Mensen die gezond zijn van lichaam en geest vallen zelden uit. Anders is het voor personen met een laag arbeidsperspectief, of die lichamelijk of geestelijk niet goed in hun vel zitten.

3. Maak werk van preventie
Als het gaat om WGA-lasten is de keuze tussen het UWV en privaat verzekeren niet de belangrijkste kwestie voor werkgevers. Het voorkomen van uitval moet prioriteit nummer één zijn. Je zult dus aan de slag moeten met preventie. Of je nu publiek of privaat verzekerd bent, het gaat erom dat je mensen aan de slag blijven. En als ze dan toch uitvallen, dan zo snel mogelijk weer re-integreren. Immers, hoe langer iemand uit de running is, hoe lastiger en duurder het is om deze persoon weer aan het werk te krijgen. Het is onomstotelijk bewezen dat elke euro die besteed wordt aan preventie, vele malen effectiever is dan de kosten die re-integratie met zich meebrengt.
4. Wees er snel bij
Het publiek verzekeren van re-integratiekosten via de WGA heeft als voordeel dat je er als werkgever niet zichtbaar (of out of pocket) extra geld aan uit hoeft te geven. Maar je betaalt de uitkering en de opslag voor re-integratiewerkzaamheden wel. Daarom is het toch wenselijk om zelf aan het roer te staan en deze kosten in eigen beheer te nemen en zelf te verzekeren. Dan behoud je de regie en kun je de hulp inroepen van een verzekeraar met allerlei preventie- en re-integratiebudgetten. Hoe dichter je er zelf op zit, hoe effectiever. Hoe lager je verzuim, hoe lager je instroom in de WGA. 
5. Schets arbeidsperspectief buiten het bedrijf
De wereld verandert in een razend tempo. En ook het bedrijf zelf is aan verandering onderhevig. Om de zoveel jaar zal je het bedrijfsmodel opnieuw moeten uitvinden en moeten innoveren, wil je niet out of business raken. Om dit te kunnen doen, moeten mensen ook mee veranderen. Dat vraagt personeelsbeleid. Zoals bij tip 1 al besproken: mensen vallen uit bij een gebrek aan arbeidsperspectief. Deins er daarom als werkgever niet voor terug mensen tegemoet te komen met een opleiding die hen verder helpt in hun carrière. Ook als dit een werkzame toekomst buiten het bedrijf betekent.
6. Stimuleer fitheid
Iedereen vindt het normaal dat een profvoetballer van Ajax in zijn vrije tijd niet mag skiën. In het gewone bedrijfsleven lijkt dit echter ondenkbaar en roept men al snel: dit is inmenging in het privéleven van de werknemer. Maar als iemand bijvoorbeeld heel graag een buschauffeur wil zijn, dan helpt het niet als hij een BMI van 40 heeft opgebouwd doordat hij een zittend beroep heeft. Zorg dan voor een personal coach die hem helpt af te vallen en zijn BMI omlaag te brengen naar 25. Geef mensen een fitheidsbudget dat zij kunnen spenderen aan trainingen die fitheid en stressbestendigheid stimuleren. Tegen uitval door ongelukken kan niemand zich wapenen, maar wel tegen uitval als gevolg van burn-outs en ernstige fysieke omstandigheden. 
7. Voer regie over een netwerk
De organisatie van de werkgever bevindt zich idealiter in een netwerk met daarin dienstverleners met een bewezen track record in re-integratie. Denk aan goede arbodiensten, bedrijfs- en verzekeringsartsen die professioneel met uitgevallen werknemers omgaan en met hen een plan opstellen voor terugkeer. Zij kunnen geregeld kijken of situaties veranderen en kunnen desgewenst ook herkeuren en -beoordelen. 
8. Communiceer zorgvuldig
Werknemer, werkgever en verzekeraar hebben allemaal hetzelfde doel bij uitval, namelijk zo snel mogelijk re-integreren. Dat is beter voor het huishouden en het welbevinden van de werknemer en voorkomt uitkeringsschade bij werkgever en verzekeraar. Belangen lopen dus parallel, maar toch komt dit op de werknemer niet altijd zo over. Zorgvuldige communicatie is noodzakelijk. Situaties kunnen snel escaleren door een verkeerde toon. Laat daarom de communicatie rondom re-integratie liever over aan ervaren case managers die dagelijks dit soort gesprekken voeren. 
9. Maak een bewuste keuze
Ben je nog publiek verzekerd, dan is dit wel het moment om dit serieus te heroverwegen. Het overstappen naar private verzekeraars was voorheen lastig vanwege de staartlasten. Nu deze achter kunnen blijven bij het UWV, is dit probleem opgelost. Dit is daarom wel het moment om die afweging nog eens serieus te maken. Let wel op dat het twee verschillende financieringsmodellen zijn: het UWV kijkt naar schade in die twee jaar geleden is ontstaan en bepaalt op basis daarvan jaarlijks de premie voor één jaar. Bij verzekeraars betaal je dit jaar de premie voor de komende twaalf jaar, de volledige looptijd waarin een werkgever verantwoordelijk is voor een uitgevallen werknemer. Veel werkgevers maken de misvatting om premies één op één te vergelijken en schatten daardoor hun werkelijke kosten verkeerd in. 
10. Pak dit niet na de zomer op
Vóór 1 oktober moet de overgang naar een private verzekeraar geregeld zijn. De offertes van verzekeraars moeten dan binnen zijn en de Belastingdienst moet zijn ingelicht over het feit dat je organisatie vanaf 1 januari 2017 de WGA-lasten privaat verzekert. Na dat moment heeft de verzekeraar nog enkele weken om een garantieverklaring af te geven. Voor de werkgever betekent de deadline dat deze diens analyses voor de zomer wel afgerond moet hebben. Pak je dit pas na de zomer op, dan ben je te laat.