2016: sterkste daling werkloosheid in tien jaar

In 2016 daalde de werkloosheid sterker dan in de jaren daarvoor: van 6,6 procent eind 2015 naar 5,4 procent een jaar later.

Tien jaar geleden, in 2006, was er voor het laatst sprake van een daling van deze omvang. Onder 45-plussers daalde de werkloosheid het sterkst. Het aantal werkende 45-plussers nam met bijna 110 duizend toe in een jaar tijd. Dit meldt CBS over de daling van de werkloosheid.

Nog altijd hoger dan voor de crisis

Het werkloosheidspercentage lag in 2016 wel hoger dan voor de crisis. Eind 2008 was dat met 3,6 het laagst en in februari 2014 bereikte het de hoogste stand (7,9 procent). Het aantal werkenden groeide tot bijna 8,5 miljoen. Tussen december 2015 en december 2016 kwamen er 177 duizend personen bij, waardoor er eind 2016 wel meer werkenden waren dan bij het begin van de crisis.

Lees ook: Krapte zit tussen de oren

Het gros van deze toename kwam voor rekening van 45-plussers. Vooral tussen mei en september kwamen er meer ouderen met betaald werk bij. Zo was de toename van het aantal werkende ouderen in september de grootste in vijf jaar tijd. Ook meer jongeren en 25- tot 45-jarigen gingen in 2016 aan de slag, maar hun toename was minder sterk.

Bijna 2 op de 3 hebben nu betaald werk

Het aantal werkenden als percentage van het totaal aantal 15- tot 75-jarigen (de netto-arbeidsparticipatie) is in 2016 verder toegenomen. Bijna twee op de drie (66,2 procent) hadden betaald werk in december 2016, tegenover 65,4 procent een jaar eerder. Begin 2009 had 68,3 procent betaald werk om vervolgens te dalen naar 64,4 procent begin 2014, het laagste niveau na de crisis.

Van 25- tot 45-jarigen werkt nu veruit het grootste deel. Ruim acht op de tien (83,9 procent) hadden in december 2016 betaald werk. Onder jongeren en ouderen was dit een aanzienlijk kleiner deel: 61,0 en 56,6 procent. Van deze groepen noteerden ouderen wel de grootste toename.