3 methoden om diversiteit en inclusie bij cruciale beslismomenten te bevorderen

Onderzoek: Effectief diversiteitsbeleid is meer dan empowerment of anti-bias training
Veel mensen vinden diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) belangrijk maar hebben soms onbewuste vooroordelen of zijn te druk om er rekening mee te houden bij hun beslissingen. Een recent artikel in de Harvard Business Review biedt drie strategieën om DEI te bevorderen op de werkvloer.

Om DEI te bevorderen, is het vooral zaak om mensen nadrukkelijk te laten stilstaan bij het onderwerp vlak voordat ze belangrijke beslissingen moeten nemen over zaken als werving, promotie en prestatiebeoordeling. Dat schrijven de aan de Harvard Business School verbonden onderzoekers Edward Chang, Siri Chilazi , James Elfer, Cansin Arslan, Erika Kirgios, Oliver Hauser en Iris Bohnet.

De auteurs bevelen drie manieren om DEI op cruciale beslismomenten onder de aandacht te brengen:

1. Werf voor meerdere functies tegelijk. Veel beslissingen over het aannemen van personeel worden geïsoleerd genomen, waarbij slechts één persoon tegelijk wordt aangenomen. In deze situaties denkt degene die een besluit neemt vaak niet aan diversiteit, maar eerder aan technische vaardigheden, culturele fit of de snelheid waarmee een kandidaat kan beginnen. Dit komt doordat diversiteit een kenmerk is van groepen, niet van individuen. Onderzoek toont echter aan dat wanneer mensen collectieve beslissingen nemen over meerdere functies tegelijk, ze meer aandacht hebben voor diversiteit.

2. Benadruk het belang van diversiteit bij promotie. Bij een experiment met een bedrijf dat promoties door senior managers liet goedkeuren, ontdekten de auteurs dat de managers die expliciet was opgedragen te letten op het belang van diversiteit ertoe leidde dat medewerkers uit ondervertegenwoordigde etnische groepen vaker promotie maakten.

3. Just-in-time trainingen. Diversiteitstrainingen worden vaak gegeven bij indiensttreding of jaarlijks, lang voordat managers daadwerkelijk belangrijke personeelsbeslissingen nemen. De auteurs stellen voor dat organisaties managers kort voor dergelijke beslissingen een korte training laten volgen, omdat deze training hen bewust maakt van DEI op het moment van besluitvorming.