Nieuwe meldingen van ’teveelverdieners’ publieke sector

Nieuwe meldingen van 'teveelverdieners' publieke sector
De helft betrof een overschrijding van de maximaal toegestane bezoldiging van 201.000 euro per jaar. Er waren 41 nieuwe meldingen over managers die te veel geld opstreken in de (semi-)publieke sector.

Door Hans Bekkers

Dat blijkt uit de jaarrapportage Wet normering topinkomens (WNT) 2020 die door demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd. De andere helft van de meldingen betrof een overtreding van de openbaarmakingsplicht waaraan (semi-)publieke instellingen zijn gehouden. Er zijn volgens de jaarrapportage geen nieuwe overtredingen van de normering van de ontslagvergoeding gemeld of geconstateerd.

Accountants

Van de 41 nieuwe meldingen is de helft (21) nog in behandeling dan wel in onderzoek, de andere helft (20) is afgehandeld. In de meeste gevallen blijken de overtredingen ongedaan gemaakt zonder handhavingsmaatregelen. Een belangrijk deel van de vermelde overtredingen is gesignaleerd door de accountant, die fungeert als een soort eerste toezichthouder.

De WNT heeft als doel het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. Het tegengaan van bovenmatige bezoldiging en ontslagvergoeding gebeurt door maximering en verplichte openbaarmaking van de bezoldiging en ontslagvergoedingen van leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen van (semi) publieke instellingen.

Doeltreffend

Uit een vorig jaar gehouden evaluatie van de WNT over de periode 2016-2020 kwam naar voren dat de wet doeltreffend is in het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de (semi-)publieke sector. Dat zou blijken uit het relatief geringe aantal gemelde en geconstateerde overtredingen.

Bij minder dan één procent van de WNT-instellingen is een overtreding van de geldende bezoldigingsmaxima geconstateerd in de onderzoeksperiode van 2016- 2018. In diezelfde periode zijn er alleen in 2016 vier overtredingen van de maximale ontslagvergoeding geconstateerd – op een totaal van tussen de circa 100 en 250 ontslagvergoedingen gemiddeld per jaar. In 2017 en 2018 werden geen overtredingen van de maximale ontslagvergoeding geconstateerd.

Van privaat naar publiek

In aanvullend onderzoek kwam vorig jaar wel naar voren dat de WNT invloed lijkt te hebben op de beweging tussen privaat en publiek. Hoewel die historisch altijd al laag is geweest, lijkt deze sinds de invoering van de WNT verder af te nemen.

Voor volgend jaar is het algemeen bezoldigingsmaximum, na indexatie op basis van het CBS-cijfer voor de contractloonstijging bij de overheid, vastgesteld op 216.000 euro.

Bron: Binnenlands Bestuur

Gerelateerde artikelen