5 aandachtspunten voor de HR-afdeling in 2015

Er gaan in 2015 wettelijk gezien veel zaken veranderen die invloed hebben op HR-gebied. Om goed voorbereid het nieuwe jaar te beginnen, moeten er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. SD Worx geeft ondernemingen vijf tips die voordeel opleveren in het nieuwe jaar:

1. Aanpassing arbeidsovereenkomsten
Op 1 januari 2015 treedt het eerste deel van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking. Het arbeidsrecht gaat hiermee met name op het gebied van het non-concurrentiebeding en de proeftijd flink veranderen. Het is daarom belangrijk om vanaf 1 januari uw arbeidsovereenkomsten te updaten.
2. Werkkostenregeling
De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Per 1 januari 2015 is het voor alle werkgevers verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling is de ruimte die u heeft om medewerkers vergoedingen en verstrekkingen te doen. Het percentage van deze vrije ruimte wordt per 1 januari 2015 verlaagd van 1,5 procent naar 1,2 procent. Het is belangrijk om als werkgever binnen dit percentage te blijven om zo onnodig hoge kosten te vermijden. Over alle uitgaven die boven dit percentage uitstijgen, betaalt u namelijk een eindheffing van tachtig procent aan de Belastingdienst.

3. Pensioenwijzigingen
Vanaf 1 januari 2015 is het pensioengevend salaris maximaal 100.000 euro. Dit kan ervoor zorgen dat u uw bestaande pensioensregeling aan moet passen en/of eventueel compensatiemaatregelen moet treffen. Informeer medewerkers over deze verandering. Zo hebben zij de mogelijkheid om vrijwillig te sparen uit het nettosalaris boven de 100.000 euro.
4. Naheffing inkomstenbelasting
Als gevolg van de afbouw van de algemene heffingskorting (onderdeel van het begrotingsakkoord eind 2013) dreigt voor uw medewerkers een naheffing in de inkomstenbelasting. De wijziging kwam voor de Belastingdienst te laat om deze door te voeren in de rekenregels voor de inkomstenbelasting. Vrijwel alle medewerkers zullen in de inkomstenbelasting geconfronteerd worden met een naheffing van twee procent over het loon in de schijven twee en drie. Omdat ook met betrekking tot de afbouw van de arbeidskorting niet alle consequenties  zijn doorgevoerd, kan de naheffing oplopen naar vier tot zes procent voor medewerkers met een jaarloon vanaf ongeveer 42.000 euro. Waarschuw medewerkers op tijd! Gemiddeld bedraagt de naheffing 150 euro en heeft men vier maanden de tijd om deze te betalen. Voor 2015 zijn de rekenregels wel aangepast.
5. Digitalisering salarisoutput
Het digitaliseren van salarisoutput heeft veel voordelen voor u en uw medewerkers. Zo wordt er onder andere bespaard op portokosten, is het mogelijk om loonstrookjes snel en op elk moment in te zien en is het beter voor het milieu. Indien uw medewerkers hun loonstrookjes nog niet digitaal krijgen, kunt u binnen uw bedrijf in 2015 veel besparen door de salarisoutput te digitaliseren.
“De mate waarin HR bijdraagt aan de realisatie van organisatiedoelstellingen wordt bepaald door de effectiviteit en efficiëntie van HR-processen. SD Worx vindt het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van veranderingen en hierop in te spelen”, zegt Jan-Henk van Bennekom, commercieel directeur bij SD Worx. “Op deze manier leveren wij een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van de salaris- en personeelsadministratie van organisaties.”