5 persoonlijkheidskenmerken waarmee Koningin Elizabeth II sterk leiderschap opbouwde

Onder andere leiders spiegelden hun eigen ontwikkeling aan Koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië. Naarmate ze ouder werd, ontpopte ze zich meer als een rolmodel.

De vorstin ontleende die rol aan vijf persoonlijkheidskenmerken die samen een hoeksteen vormden waarop de Britse identiteit is gebouwd. Het gaat om de eigenschappen introversie, pragmatisme, logica, verantwoordelijkheid en emotionele stabiliteit.

Trouw aan principes en bereid zich aan te passen

Dat stelt Margarita De Mayo, een psycholoog die als hoogleraar Leadership and Organizational Behavior verbonden is aan de Spaanse IE Business School. In een recent artikel analyseert zij het persoonlijkheidsprofiel dat het karakter van Elizabeth II het beste beschrijft.

Wat volgens De Mayo bijdroeg aan het leiderschap van de vorstin was de natuurlijke en consistente aard van haar karakter. Het Britse volk zag in hun koningin een persoon die trouw was aan haar principes, bereid was zich aan te passen aan veranderingen en zich inzette voor het welzijn van de samenleving.

De volgende vijf persoonlijkheidskenmerken typeerden Elizabeth II

1. Introvert

Het introverte karakter van Elizabeth II verklaart waarom ze niet actief aandacht voor zichzelf zocht en haar privacy serieus nam. Introverte mensen die een openbaar ambt bekleden, accepteren publieke aandacht als onderdeel van hun plicht en met een gevoel van verplichting, aldus professor De Mayo. Public exposure is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze met een zekere mate van stoïcisme aanvaarden. Een van de hobby's van de koningin was alleen rijden met haar paarden en honden om alle media-aandacht te compenseren.

2. Pragmatisch

De Britse vorstin was eerder praktisch ingesteld dan theoretisch onderlegd. Ze richtte haar aandacht vooral op problemen van het hier en nu, waarbij ze liever specifieke problemen aan de orde stelde dan te filosoferen over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. Interpersoonlijke conflicten zag ze als een constante bron van stress. Familiedrama's aan het einde van haar leven hadden een negatieve invloed op haar gezondheid.

3. Logisch

Elizabeth II was een persoon met een voorliefde voor rede boven emotie. Deze eigenschap houdt mensen evenwichtig, maar laat ze soms afstandelijk en zelfs kil overkomen. Zeer rationele mensen hebben moeite om zich in te leven in emoties van anderen. Twee gebeurtenissen in het leven van de koningin illustreren dat: de ineenstorting van de Aberfan-mijn in 1966, toen 116 kinderen en 28 volwassenen stierven, en de tragische dood van prinses Diana in 1997.

Bij beide incidenten stonden emoties centraal. Elizabeth II hield echter aanvankelijk afstand. Maar ze herstelde die situatie tijdig, waarbij ze haar nederigheid en luistervaardigheid goed gebruikte. Toenmalig premier Tony Blair overtuigde de koninklijke familie om te breken met de hang naar privacy, daarna verscheen de familie in het openbaar op Diana’s begrafenis. Die zeldzame blijk van emotie maakte de koninklijke familie geliefd bij de natie.

4. Verantwoordelijk

De meest kenmerkende eigenschap van de persoonlijkheid Elizabeth II is discipline, wat tot uitdrukking kwam in haar voorkeur voor een ordelijk leven. Dit te midden van chaos en onzekerheid van wereldwijde politieke omwentelingen. Routines en rituelen stonden hoog in het vaandel van haar dagelijks leven, zoals haar voorkeur om zich aan strikte protocolregels te houden. Zelfs als kind werd de jonge Elizabeth II beschreven als "gewetensvol, plichtsgetrouw en ordelijk". Haar verantwoordelijkheidsgevoel was een kenmerk van haar leiderschap.

5. Emotionele stabiliteit

Haar kalme en beheerste karakter zorgde ervoor dat haar gasten zich op hun gemak voelden in aanwezigheid van de vorstin. Ze kwam vaak enigszins serieus over, maar wel met een gevoel voor humor. Bijvoorbeeld toen ze de Olympische Spelen van Londen in 2012 bezocht samen met Agent 007.

Margarita de Mayo trekt vier lessen uit de manier waarop Elizabeth II haar persoonlijkheidskenmerken inzette voor leiderschap

1. Blijf authentiek

Ken jezelf goed. Volgens de psycholoog Jordan Peterson is de beste investering die je in het leven kunt doen, om heel zelfbewust te zijn en je bewust te zijn van de persoonlijkheden van de mensen met wie je leeft en werkt. Ken je de sterke punten en beperkingen van hun karakter, dan kun je bescheidenheid ten toon spreiden en jezelf omringen met mensen die je goede raad geven, zodat je je professionele en persoonlijke ontwikkeling kan verbeteren.

2. Breng zelfbeheersing op

Het beheersen van emoties op het werk en privé is belangrijker dan het beheersen van technische kennis. Een intern kompas dat de ethiek van je handelen definieert, is het beste tegengif voor stressvolle situaties. Zoek naar periodes van reflectie en strategieën om je energie en enthousiasme vast te houden.

3. Stel een doel

Deel een gezamenlijke missie waar iedereen zich mee kan identificeren. Een gemeenschappelijke identiteit creëert een gevoel van gezamenlijkheid dat optimisme en eenheid uitstraalt. De symbolische waarde van leiderschap ligt in inclusieve taal. Elizabeth II sprak bijvoorbeeld het Britse volk toe tijdens de pandemie. "We zullen slagen - en dat succes zal van ons allemaal zijn", waren haar verbindende woorden op een moment van collectieve kwetsbaarheid.

4. Laat iets na

Mensen komen en gaan, maar instituties blijven bestaan. Evenzo komen en gaan koningen en koninginnen, maar de monarchie als instelling blijft. De koningin belichaamde een samenlevingsideaal en belichaamde collectieve waarden die aan toekomstige generaties moesten worden doorgegeven. Het is nooit te vroeg om je af te vragen wat je zelf achterlaat.