Excellente leiders delen 8 essentiële kenmerken: leren en groeien voorop

Ben je een leider als je leiding geeft? - leider versus baas
Leiderschapsvaardigheden kun je aanleren en aanscherpen. Dit kan door jezelf bewust in situaties te brengen waar je moet leren, zich aanpassen en groeien. Dat zegt Linda Hill, een professor aan de Harvard Business School en een van 's werelds bekendste autoriteiten op het gebied van leiderschap. In een artikel in de Harvard Business Review zet Hill de acht essentiële kenmerken van mensen die zijn uitgegroeid tot geweldige leiders.

“Leiderschap is een proces van zelfontwikkeling, zegt leiderschapsdeskundige Linda Hill, in een artikel van journalist Rebecca Knight in de Harvard Business Review. “Niemand kan je leren hoe je moet leiden; je moet bereid en in staat zijn om te leren hoe je moet leiden. We leren vooral van onze ervaringen en van tegenslagen. Buiten onze ‘comfortzone’ stappen, daar leren we het meeste van.”

Volgens Hill hebben de beste leiders acht belangrijke eigenschappen gemeen, te weten:

1. Visie
Een leider heeft een duidelijk beeld van waar hij of zij naartoe wil en waarom. Een visie geeft richting, inspiratie en betekenis aan het werk van de leider en de mensen die hij of zij leidt. Een visie helpt ook om prioriteiten te stellen, beslissingen te nemen en obstakels te overwinnen.

2. Passie
Een leider heeft een diepe passie voor zijn of haar werk en voor de mensen met wie hij of zij werkt. Een passie zorgt voor energie, enthousiasme en toewijding. Een passie maakt ook dat een leider bereid is om risico’s te nemen, uitdagingen aan te gaan en te leren van fouten.

3. Integriteit
Een leider handelt met integriteit, wat betekent dat hij of zij eerlijk, ethisch en betrouwbaar is. Een leider houdt zich aan zijn of haar waarden en principes, en respecteert die van anderen. Een leider is ook transparant, verantwoordelijk en consistent in zijn of haar woorden en daden.

4. Empathie
Een leider heeft empathie, wat betekent dat hij of zij zich kan inleven in de gevoelens, behoeften en perspectieven van anderen. Een leider luistert actief, stelt vragen, toont interesse en geeft om de mensen om hem of haar heen. Een leider erkent ook de diversiteit, inclusiviteit en menselijkheid van zijn of haar team en organisatie.

5. Communicatie
Een leider communiceert effectief, wat betekent dat hij of zij duidelijk, beknopt en overtuigend kan spreken en schrijven. Een leider kan ook goed luisteren, feedback geven en ontvangen, en een dialoog aangaan. Een leider gebruikt verschillende communicatiemiddelen en -stijlen, afhankelijk van de situatie, het doel en het publiek.

6. Samenwerking
Een leider werkt goed samen, wat betekent dat hij of zij anderen kan betrekken, ondersteunen en motiveren. Een leider bouwt relaties op, creëert een gevoel van gemeenschap en cultiveert een cultuur van vertrouwen, respect en waardering. Een leider erkent ook de bijdragen, talenten en sterke punten van anderen, en delegeert, coacht en stimuleert hun ontwikkeling.

7. Innovatie
Een leider is innovatief, wat betekent dat hij of zij nieuwe ideeën, oplossingen en mogelijkheden kan bedenken, ontwikkelen en implementeren. Een leider is ook nieuwsgierig, creatief en experimenteel. Een leider moedigt innovatie aan bij anderen, en staat open voor feedback, verandering en verbetering.

8. Veelzijdigheid
Een leider is veelzijdig, wat betekent dat hij of zij zich kan aanpassen aan verschillende situaties, omstandigheden en mensen. Een leider is ook flexibel, wendbaar en veerkrachtig. Een leider kan omgaan met onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit, en kan snel leren, groeien en evolueren.

Deze acht kwaliteiten zijn niet statisch: een leider zichzelf ontwikkelen door zichzelf voortdurend uit te dagen, feedback te zoeken, verbindingen te leggen en begrip te kweken. Leiderschap is geen eindbestemming, maar een reis van voortdurend leren en groeien.