80 procent werkgevers houdt vast aan prestatiebeloning

Beursfondsen koppelen topbeloningen aan duurzaamheid
Het merendeel van de Nederlandse bedrijven kent momenteel een vorm van variabele beloning, aldus de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).

Wel is dit een bescheiden deel van de totale beloning van werknemers. Voor de laagstbetaalden beslaat het variabele beloningsdeel gemiddeld 2 procent, voor de hoogst betaalden 30 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar variabel belonen in het Nederlandse bedrijfsleven. 
Helft beloont variabel op korte termijn
Het overgrote deel van de deelnemende organisaties (78%) heeft een vorm van variabel belonen. Bijna de helft van alle bedrijven (49%) heeft een regeling voor variabel belonen voor de korte termijn. Dan is het variabele beloningsdeel afhankelijk van behaalde resultaten over een termijn van maximaal 1 jaar. 
Van alle bedrijven heeft 27% zowel een regeling voor de korte als voor de lange termijn en slechts 2% uitsluitend een regeling voor langetermijnresultaten. Bij 22% is helemaal geen regeling voor variabel belonen. 
Optie- en aandelenregelingen 
Kortetermijnregelingen zoals winstdelings- en bonusregelingen worden op alle functieniveaus gehanteerd, maar verhoudingsgewijs meer bij leidinggevende functies. Regelingen voor de lange termijn, zoals optie- en aandelenregelingen, zijn vooral voor hogere functiegroepen en voor verkoopfuncties. Zo hanteert bijvoorbeeld 2% van de organisaties een aandelenregeling voor salesfuncties. 
Aan het onderzoek namen 62 AWVN-leden deel, waarbij grote bedrijven (500+ medewerkers) enigszins oververtegenwoordigd waren. Verder vertegenwoordigen de deelnemers alle sectoren. AWVN verwacht dat het aandeel van variabel belonen de komende jaren ongeveer constant blijft.