‘Aanpak vitaliteit moet fundamenteel anders’

Wil je als werkgever de vitaliteit van medewerkers echt verhogen, kijk dan ook naar het systeem waarin zij moeten functioneren. Aldus Judith Manshanden, spreker op de CHRO Day 2019.

“Het is terecht dat de vitaliteit van medewerkers bij werkgevers hoog op de agenda staat, maar de huidige aanpak schiet tekort. Er moet meer gebeuren en vooral: vanuit een fundamenteel andere visie,’ aldus psycholoog Judith Manshanden, één van de sprekers op de aankomende CHRO Day 2019. 

Achterhaalde manier van organiseren

In haar boek 'Tijd voor Nieuwe Zaken' pleit zij ervoor dat organisaties een nieuwe weg inslaan om de stap te maken “van profit naar purpose”, zoals zij het noemt. Ofwel te kiezen voor een manier van organiseren waarin de intrinsieke motivatie van mensen het uitgangspunt is.

“Van nature zijn mensen intrinsiek gedreven, als zij hun doelen (purpose) meer vanuit hun authentieke behoeften kunnen bepalen. Traditioneel behandelen organisaties mensen echter als resources, die gemotiveerd en geprikkeld moeten worden met behulp van belonings- en beoordelingssystemen. Dat is achterhaald.”

Dit is wat Manshanden een mechanistische, lineaire manier van organiseren noemt, waarin geen ruimte is om vanuit een purpose te handelen. Dit systeem is primair gericht op het maken van financiële winst, waarin handelen vanuit eigenbelang en competitie de sleutels tot succes zijn. Dit laat het simpelweg niet toe om te kiezen voor wat goed is voor jezelf én voor je omgeving, oftewel om te werken vanuit een purpose.

70% van de medewerkers is disengaged

“In deze tijd hebben organisaties twee grote uitdagingen: in de buitenwereld het klimaat en de uitputting van de aarde. En binnen de organisatie het menselijk potentieel, dat ook uitgeput raakt, zo’n 70% van de medewerkers is disengaged. Mede als gevolg van die mechanistische manier van organiseren.

HR draagt hieraan bij door medewerkers te benaderen met zaken als POP’s, competentiemanagement, beoordelingscycli, enzovoort. Dit gebeurt vanuit een maakbaarheidsgedachte, gebaseerd op controle met als uiteindelijk doel profit behalen,” aldus Manshanden. 

Willen we het tij keren, dan moeten organisaties de weg terugvinden naar een manier van organiseren die gebaseerd is op het creëren van verbinding, verbinding met onszelf, met elkaar en met de omgeving. Daar zijn systemen voor nodig die dat faciliteren, zegt Manshanden: “Dat zie ik als een opdracht, waar CHRO’s de komende jaren een belangrijke rol in kunnen spelen.”

Intrinsieke motivatie weer terug

Voor haar ideeën heeft zij mede gebruik gemaakt van haar eigen ervaringen als consultant bij Boer&Croon. “Ik had prettige collega’s die allemaal goed waren in hun werk, maar binnen die mechanistische structuur kon ik geen verbinding voelen met mezelf en met mijn collega’s.”

Zij besloot ontslag te nemen en richtte vervolgens het GEEF Café op, een ‘pay as you can’-restaurant waar klanten zelf bepalen wat zij betalen op basis van hun waardering. Manshanden ziet dan voor het eerst in jaren langzaam haar intrinsieke motivatie weer terugkomen.

Inspirerende gedachten van Ricardo Semler

“We staan aan het begin van een ontdekkingstocht. Er zijn nog nauwelijks oplossingen of voorbeelden die organisaties een-op-een kunnen opvolgen. Inspirerende gedachten zie ik wel bij pioniers als Ricardo Semler. En dichter bij huis Achmea, waar Elly Ploumen momenteel experimenten voorbereidt waarin het traditionele beloningssysteem wordt losgelaten. Heel interessant.

“Ik zal de aanwezige CHRO’s op 7 november inspireren aan de hand van deze en andere voorbeelden en oproepen om na te denken over deze nieuwe uitdaging.”

Judith Manshanden spreker op de CHRO Day 2019

Drs. Judith Manshanden (1979), psycholoog, TEDx spreker en auteur van het boek ‘Tijd voor Nieuwe Zaken’, werkte als consultant bij Boer&Croon en was initiatiefnemer van het ‘pay as you can’ restaurant GEEF Café. Momenteel begeleidt zij als co-founder van Orenda organisaties bij de transitie van ‘profit’ naar ‘purpose’.

Vaak heeft elk team zijn eigen purpose, leider en cultuur. Teams streven naar vrijheid en autonomie. Hoe zorgen we ervoor dat zij toch met elkaar verbonden blijven, een gedeelde purpose voelen en beleven? Ga hierover op 2 april met andere CHRO's in gesprek en meld je aan met code WLHR20.