Aantal thuiswerkuren meer dan twee keer zo hoog als voor corona, al blijft kantoor populair vanwege sociaal contact

Klachten over thuiswerken nemen toe in Europa
Thuiswerken is in Nederland aanzienlijk populairder geworden sinds het begin van de coronapandemie. Hoewel medio 2023 bijna 2 op de 3 werknemers volledig op locatie werkt, is het aantal thuiswerkuren fors gestegen: van gemiddeld 2,6 uur per week in 2019 naar bijna 7 uur per week medio 2023. Dit blijkt uit onderzoek van TNO.

Slechts 6 procent van de werknemers werkte medio 2023 alle dagen vanuit huis, de rest werkte gedeeltelijk (14 procent) of hoofdzakelijk (14 procent) vanuit huis. De werknemers die deels of hoofdzakelijk thuiswerkten, werkten gemiddeld 6,8 uur per week vanuit huis. Een forse toename: dit was eind 2019 nog gemiddeld 2,6 uur per week. Dit betekent dat er niet alleen meer werknemers thuis zijn gaan werken, maar dat vooral werknemers die al thuiswerkten voor de pandemie in 203 meer uren vanuit huis zijn gaan werken: van 5 uur per week in 2019 naar bijna 20 uur per week medio 2023. De keuze om deels vanuit huis te werken hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van het werk, minder reistijd en de verbeterde concentratie en productiviteit die thuiswerken met zich meebrengt.

Dat medewerkers die thuiswerken vaak ook op locatie werken, heeft vooral te maken met sociale aspecten: het contact en de samenwerking met collega’s op kantoor. De belangrijkste reden om ook thuis te werken komt door een combinatie van factoren, waaronder de aard van het werk, minder reistijd en omdat medewerkers zich thuis beter kunnen concentreren en productiever zijn dan op het werk.

Weinig formele afspraken

De meeste werkgevers staan thuiswerken toe, maar dit is vaak niet formeel vastgelegd. Slechts een derde van de werknemers heeft formele afspraken over thuiswerken, en bij een vijfde van hen zijn er helemaal geen afspraken. Bovendien ontvangt 65 procent van de werknemers die (deels) thuiswerken een thuiswerkvergoeding.

Verminderde lichamelijke activiteit

Een nadeel van thuiswerken is echter de verminderde lichamelijke activiteit. In 2019 brachten werknemers gemiddeld 4,9 uur per werkdag zittend door, maar medio 2023 was dit gestegen naar 5,3 uur. Het aantal uren dat werknemers gemiddeld achter een beeldscherm doorbrengen, is in dezelfde periode gestegen van 4,6 uur per dag naar 5,6 uur per dag.

Bron: NEA-COVID-19 onderzoek van TNO onder 6.000 werknemers.

Gerelateerde artikelen