Aantal werkenden verder toegenomen

Het aantal werkenden in Nederland groeit opnieuw. 8,6 miljoen mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar hadden in augustus een baan.

Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 426.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10.000 per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is met gemiddeld 3000 per maand gedaald. Het UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 362.000 in augustus. In de bouwnijverheid was naar sector bekeken sprake van de grootste afname.

Overigens is de afgelopen drie maanden is de werkloosheid vooral sterk gedaald bij 45- tot 75-jarigen. In augustus waren binnen die leeftijdsgroep 163.000 mensen werkloos. In mei waren er nog 187.000 45-plussers op zoek naar werk die direct konden starten. Daarmee nam hun aantal tussen mei en augustus af met gemiddeld 8000 per maand.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst erop dat een recordaantal mensen een baan heeft en dat de werkloosheid is gedaald naar het laagste niveau in zes jaar tijd.

(ANP)