‘ABN AMRO is op zoek naar de ideale thuiswerkcultuur’

ABN AMRO investeerde de afgelopen jaren stevig in online processen en kon zo snel schakelen toen het kabinet de intelligente lockdown afkondigde.

Sinds de start van het gedwongen thuiswerken, zijn er bij ABN AMRO allerlei initiatieven ontstaan om de nieuwe werkwijze behapbaar te maken en collega’s waar mogelijk te ondersteunen en te faciliteren in de nieuwe situatie. De nieuwe situatie heeft impact op de Employee Experience waar ABN AMRO de afgelopen jaren een geheel nieuwe invulling gaf. 
 
“De IT-afdeling lanceerde een wekelijks terugkerende popup-enquête om te peilen hoe het met onze collega’s gaat, hoe hun energieniveau is en wat zij nodig hebben. Verder hebben wij onze maandelijkse pulse-meting uitgebreid waarin we medewerkers nu ook vragen of zij hun werk goed kunnen doen en wat er goed gaat en wat beter kan,” vertelt Luuk Sombezki Employee Experience Lead bij ABN AMRO.

Iedereen is nu blij dat we alles in de cloud hebben 

“We stellen zoveel mogelijk open vragen, zodat we via text-mining een goed beeld kunnen krijgen van de stemming en de issues die spelen. Het meest opvallende daarbij is dat we juist zien dat collega’s tevreden zijn met deze manier van werken, de productiviteit die dit oplevert en de zorgvuldigheid waarop ABN AMRO maatregelen heeft genomen. Maar daarnaast zie je ook dat collega’s elkaar en de sociale interactie missen. Ook heeft een deel moeite heeft met de werk-privébalans. Dit horen we vooral terug bij de groep collega’s met jonge kinderen. Al zien we met het opengaan van de scholen dat dit al verbetert.” 

Communicatie door CEO 

“Het is onder deze omstandigheden nog belangrijker om goed naar medewerkers te luisteren. Omgekeerd merken we dat communicatie met de medewerkers door de CEO erg gewaardeerd wordt. Dat er aandacht gegeven wordt aan de dilemma’s die veel medewerkers voelen zoals hoe te balanceren tussen zorg enerzijds en werk anderzijds. Expliciete communicatie hierover helpt de medewerkers enorm.
 
“We trekken die communicatie ook breder, bijvoorbeeld door met tips en tricks te komen via ons intranet. We hebben medewerkers gevraagd foto’s te delen om te laten zien hoe zij fit blijven. We maken met collega’s een podcast over thuiswerken. We organiseren virtueel koffie drinken met elkaar. Online samenzijn met collega’s staat nu meer op de voorgrond dan voorheen.”

Significant hogere waardering

De reacties van medewerkers hierop zijn positief blijkt uit de data. Zo werden de NPS-scores voor de bank als werkgever in de laatste twee maanden significant hoger. “De manier waarop we in de huidige situatie met elkaar omgaan heeft dus duidelijk effect. Maar we zien ook dat medewerkers behoefte hebben om weer naar kantoor te komen.”               
 
Is het een logische conclusie dat de ontwikkeling van de digitale infrastructuur binnen ABN AMRO door de corona-crisis versnelt? Ja en nee, zegt Luuk Sombezki. In de vijf jaar dat hij bij ABN AMRO werkzaam is, is de digitale transformatie steeds een belangrijke prioriteit geweest. Wel maakt de corona-crisis de positieve effecten daarvan direct zichtbaar. 

Digitale geletterdheid maximaal inzetten

“Iedereen is nu blij dat we alles in de cloud hebben. De adoptiegraad van digitaal werken in de organisatie is de afgelopen vijf jaar gigantisch gestegen, en dat zal een prioriteit blijven. De digitale geletterdheid van medewerkers kunnen we nu maximaal inzetten. Ik hoop wel dat we deze crisis benutten om een volgend niveau van technologie-gebruik te bereiken.

“Bijvoorbeeld dat het normaal wordt om gezamenlijk in één document te werken in plaats van dat er straks nog versies over en weer gaan. We zijn nu al bezig om voor dit jaar de prioriteiten op dat vlak te bepalen. En samen te bedenken: hoe ziet werken in het nieuwe normaal er straks uit? Hoe geef je dan leiding? Kunnen we het woon-werkverkeer duurzamer inrichten?” 

Hoe ziet werken in het nieuwe normaal er straks uit?

Wat dat laatste betreft hoopt Sombezki dat de huidige schaal van thuiswerken gaat leiden tot het meer gespreid benutten van de capaciteit aan fysieke werkplekken in plaats van dat iedereen op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip naar kantoor komt. Een mooi voorbeeld zag hij pas bij een bedrijf dat toe wil naar een maximum van 25% kantoortijd per week per medewerker. 
 
“Dat biedt enorm veel voordelen mits je daarnaast alles goed faciliteert natuurlijk. De huidige situatie leert ons hoe we straks beter kunnen profiteren van de combinatie thuis- en op kantoor werken. Het is dus niet of-of maar én-én.”

Is het “nieuwe (digitale) normaal” tijdelijk of ontstaan er blijvende veranderingen? En welke rol kun jij hierin spelen als CHRO? Meld je nu aan voor het CHRO webinar met Marc Huppertz (Giraffe HR, Head of HR bij Strukton Civiel), Luuk Sombezki (Employee Experience Lead bij ABN AMRO) en Tim Clauwaert (CEO van Intuo).