Advies aan werkgevers: “Wacht met de NOW-aanvraag!”

Nu er nog veel vragen zijn over de NOW-regeling, is het advies: wacht tot de omzetschade duidelijker is en op komende aanpassingen van de regeling.

Zie voor een actueel NOW-overzicht de download onderaan dit artikel

“Wij adviseren werkgevers om als het even kan zo lang mogelijk te wachten met het indienen van een NOW-aanvraag. Als de liquiditeiten het maar enigszins toelaten,” zegt advocaat Marcus Draaisma van Palthe Oberman Advocaten. Dit omdat de omzetschade over een aantal weken waarschijnlijk nauwkeuriger is in de schatten. “Zo verklein je het risico op het aanvragen van een te laag bedrag aan compensatie.”

Vooralsnog ziet Draaisma geen grote paniek onder zijn cliëntèle. Een aantal is te groot om nu al veel last van de corona-crisis te hebben. “Anderen ervaren al operationele problemen en lopen tegen de vraag aan hoe lang zij al het personeel aan het werk kunnen houden. Voor enkele cliënten waren we al met reorganisaties bezig. Die werken we af. Het ligt niet voor de hand om daarvoor alsnog een beroep te doen op de NOW-regeling.”

Nieuwe aanpassingen van de NOW verwacht

Wachten met de NOW-aanvraag is ook het stellige advies van arbeidsrechtadvocaat Marita Hoogeveen van EMH Advocatuur. “Ik ga ervan uit dat de NOW-regeling op punten nog zal worden aangepast, mogelijk deze week nog. Met name voor seizoensgebonden sectoren zoals de horeca en de bloemsierteelt waar de behaalde omzet hoofdzakelijk in één periode van het jaar valt. Als de aanvraag dan al is ingediend op basis van de huidige voorwaarden voor de NOW, kan het zo zijn dat compensatie blijft liggen.” 

De zakelijke dienstverleners onder de cliënten van Hoogeveen zijn niet onverdeeld positief over de regeling. Met name de grens van 20 procent omzetverlies ten opzichte van het jaar 2019 wekt ontevredenheid. Begrote stijging in de omzet dit jaar wordt niet gecompenseerd. “Enerzijds begrijpelijk dat ondernemers het jammer vinden dat de regeling niet altijd passend is, anderzijds mag je blij zijn als de omzetdaling gering is.”

Hoogeveen adviseert werkgevers met een omzetdaling van rond de 20 procent zelfs te overwegen helemaal geen aanvraag in te dienen. “Gezien alle administratieve verplichtingen die een aanvraag met zich meebrengt, moeten werkgevers zich serieus afvragen wat het ze na de eindafrekening werkelijk heeft opgeleverd. Het versoberen - kostenreductie - kan dan vaak meer opleveren.”

Reorganiseren of NOW-subsidie aanvragen?

De NOW-regeling zorgt ook bij werkgeversvereniging AWVN voor een stroom van vragen. “Ondernemingen waarmee het financieel niet goed gaat of waar een forse achteruitgang in activiteiten en omzet wordt voorzien, worstelen bijvoorbeeld met de vraag of ze moeten gaan reorganiseren of NOW-subsidie aanvragen of wellicht gelijktijdig deze routes moeten bewandelen,” zegt AWVN-advocaat Astrid Zuidinga. “Er is nog veel onduidelijk over de eventuele verlenging van de regeling vanaf 1 juni en de voorwaarden. Zij vragen zich terecht af welke haken en ogen er aan de verschillende scenario's kleven.” 

Concerns leven met de vraag hoe de NOW-regeling voor hen uitpakt. Sommige onderdelen van het concern draaien goed, anderen minder of ronduit slecht. Zuidinga: “Het aanvragen van NOW-subsidie voor alleen de slecht draaiende concernonderdelen is niet toegestaan.” 

Hoogeveen krijgt vragen over het toepassen van de ontslagregels in combinatie met de NOW-regeling en wat wel en niet is toegestaan. “Werkgevers die alsnog besluiten over te gaan tot ontslag op economische gronden riskeren dat zij de ontvangen NOW-subsidie weer moeten terugbetalen verhoogd met een boete van 50 procent. Los daarvan is het ook onzeker of het UWV het ontslag op economische gronden verleent als tevens gebruik is gemaakt van de NOW-regeling.”   

Hoewel de NOW-regeling volgens Draaisma in principe betrekkelijk simpel en helder is, roepen min of meer voor zichzelf sprekende onderdelen bij werkgevers toch vragen op. “Zoals: ben ik verplicht die 10 procent van het salaris waarvoor ik geen compensatie ontvang door te betalen? Het antwoord is in beginsel: ja.” Verder zien ook Draaisma en zijn collega’s van Palthe Oberman Advocaten vragen binnenkomen over het bepalen van de hoogte van de teruggang van de concernomzet.

Goed werkgeverschap onder druk

AWVN ziet dat veel werkgevers bezig zijn met de vraag hoe ze de onderlinge verbinding tussen het personeel, maar ook tussen de directie en het management en het personeel goed houden. Zuidinga: “Dat is uitdagender geworden nu iedereen thuis werkt én mensen moeten wennen aan een nieuwe situatie en zorgen hebben. Het is een onzekere tijd en dat heeft impact op het personeel.” 

Draaisma voorziet dat het gedwongen thuiswerken voor fricties gaat zorgen op het terrein van goed werkgeverschap. “Ik zie klachten van werknemers binnenkomen over managers die onder druk van de situaties vanuit hun zolderkamertje veel te kort door de bocht reageren en over de schreef gaan. Dat zullen we de komende tijd wel vaker gaan zien.”

Werknemers laten werken aan eigen ontwikkeling

“Ook leeft de vraag: hoe houd ik mijn personeel gezond en hoe kunnen vakantiedagen daaraan bijdragen. Kan ik bijvoorbeeld werknemers nu stimuleren of verplichten vrij te nemen,” aldus Zuidinga. Werkgevers zoeken naar manieren om hun werknemers te laten werken aan hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid in een tijd waarin er voor hen wellicht minder werk te verrichten is.

En dan speelt bij sommige werkgevers de vraag hoeveel ruimte zij hebben om medewerkers tegen elkaar in bescherming te nemen en een veilige werkplek te garanderen, nog los van de belangen van de organisatie. Draaisma: “Organisaties met kritische functies in de economie, denk aan grote financiële instellingen, is er begrijpelijkerwijs alles aan gelegen om de gezondheidsrisico’s - zeker binnen cruciale teams - te minimaliseren. Dat roept vragen op als: mogen we onze medewerkers bij binnenkomst op koorts controleren? Daar zit een volstrekt logische belangenafweging achter.”

De NOW-aanvraag kan sinds maandag 6 april via de website van het UWV worden aangevraagd. Naar verwachting zullen in totaal tussen de 100.000 en 150.000 ondernemers aanspraak maken op de regeling, die de overheid per drie maanden tussen de 10 en 20 miljard gaat kosten.