Afgestudeerden vinden snel een baan

Het aantal mensen dat na een universitaire opleiding snel een baan vindt is sinds 2013 toegenomen. De periode tussen het afstuderen en een eerste baan is gemiddeld drie maanden en 40 procent vindt zelfs direct werk. Dat blijkt uit de nieuwste arbeidsmarktrapportage van de Vereniging van Universiteiten VSNU.

“Uit de cijfers blijkt dat een diploma wetenschappelijk onderwijs (wo) nog steeds een uitstekende uitgangspositie op de arbeidsmarkt biedt en bovendien een hoge baangarantie geeft”, concludeert de VSNU. Van de 93 procent die binnen anderhalf jaar na afstuderen een baan vond, kon 69 procent terecht in een baan op wetenschappelijk niveau. 21 procent vond werk op hbo-niveau en 2 procent op mbo-niveau. Bij 8 procent is dat onbekend.
In vergelijking met andere Europese landen doen de afgestudeerden Nederlandse wo’ers het goed. Van alle afgestudeerden in Nederland heeft 89 procent een baan, in de 21-EU landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is dit 86 procent. Nederland scoort even goed als Luxemburg en beter dan Frankrijk, België en Duitsland.
Voor het onderzoek zijn vorig jaar bijna 38.000 masterafgestudeerden uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. 21,4 procent reageerde. De arbeidsmarktrapportage verschijnt elke twee jaar. Uit cijfers van het CBS blijkt dat gemiddeld 64.000 mensen jaarlijks afstuderen na een wo-opleiding.

Gerelateerde artikelen