Amsterdam ziet grootste daling werkloosheid

In de afgelopen drie jaar maakte de werkloosheid in de gemeente Amsterdam de grootste daling door van alle Nederlandse gemeenten.

Van 2013 op 2014 daalde in Amsterdam de werkloosheid van 8,9 naar 8,5 procent en daalde het jaar daarop nog eens door naar 7,7 procent. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag nam de werkloosheid pas in 2015 af. Dat bericht CBS.
Rotterdam was van de vier grootste gemeenten in 2015 opnieuw koploper met 12,0 procent werklozen, gevolgd door Den Haag met 10,0 procent. Utrecht kende ook vorig jaar het laagste percentage werklozen van 7,3.
 
Onderling zijn er verschillen tussen de grote steden wat betreft bevolkingssamenstelling en werkgelegenheid. Was de werkloosheid in 2015 onder 15-74-jarigen 6,9 procent; onder niet-westerse allochtonen lag dit hoger met ruim 15 procent.
Flevoland koploper bij provincies 
In geen enkele provincie daalde de werkloosheid het afgelopen jaar zo hard als in Flevoland. In 2014 was 9,3 procent van de beroepsbevolking in deze provincie werkloos tegen 7,7 procent in 2015. 
In Flevoland was het percentage werklozen in 2014 het hoogst, maar deze koppositie werd in 2015 overgenomen door Groningen. Daar bleef de werkloosheid stabiel op 8,5 procent. In de overige provincies, op Zeeland na, daalde de werkloosheid. In Zeeland bleef de werkloosheid het laagst van alle provincies: 5,5 procent.  
10 miljoen werkenden
Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het vierde kwartaal van 2015 toe met 48 duizend tot 10 miljoen. De werkloosheid kwam in januari uit op 574 duizend personen, ofwel 6,5 procent van de beroepsbevolking. De laatste drie maanden van vorig jaar daalde de werkloosheid met gemiddeld 14 duizend per maand.