Anja Emonds, Crossknowledge: “Het leerklimaat bepaalt het succes van online leergedrag”

Anja Emonds, Crossknowledge: “Het leerklimaat bepaalt het succes van online leergedrag”
In een tijd van continue veranderingen, is het blijvend ontwikkelen van medewerkers essentieel. Voorwaarde daarvoor is een goed leerklimaat binnen de organisatie. Hoe werkgevers kunnen investeren in dit leerklimaat, vertelt onderwijskundige Anja Emonds, Research Manager CrossKnowledge Academy.

In deze podcast heeft Toine Al een inspirerend gesprek met onderwijskundige Anja Emonds, Research Manager CrossKnowledge Academy en promovenda aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp Organizational Learning Climate & Online Learning Behaviour. In het interview gaat Anja Emonds in op de vraag hoe medewerkers online het beste kunnen leren. 

Bij de digitale leeroplossingen die CrossKnowledge ontwerpt en implementeert, staat de zogenaamde learning experience centraal. Ofwel de vraag wat voor digitaal leren de ideale omstandigheden zijn binnen de organisatie en hoe je medewerkers daadwerkelijk prikkelt en uitdaagt om te leren. Want dat bepaalt in belangrijke mate het succes van de aangeboden digitale leeromgeving. 

In samenwerking met CrossKnowledge brengt CHRO.nl een serie informatieve podcasts en artikelen over leren en ontwikkelen, waarvan dit de eerste aflevering is.

High impact learing

Als researchmanager doet Emonds onderzoek naar vragen die zowel leven bij klanten als binnen CrossKnowledge zelf. Bijvoorbeeld: wat is de beste verhouding tussen online en face-to-face leren? Hoe zorgen we ervoor dat lerenden steeds weer terugkeren naar bepaalde pagina’s van het leersysteem? Hoe zorgen we voor high impact learning op de langere termijn? 

“Momenteel doen we onderzoek naar de vraag: hoe creëren we online wellbeing voor medewerkers? Daarbij gaan we specifiek in op de vraag: hoe ben ik online een goede manager?” Met dit onderzoek kunnen de ontwikkelaars bij CrossKnowledge keuzes en beslissingen voor het inrichten en optimaliseren van leersystemen bij klanten zoveel mogelijk onderbouwen. Het onderzoek komt tot verrassende conclusies, waar Emonds in het interview uitgebreid op ingaat.

Leergedrag bevorderen

Ook het onderwerp van haar promotieonderzoek is zo ontstaan. “De vele gesprekken die we hebben met klanten waren aanleiding om eens contact te zoeken met Mien Segers van de Universiteit van Maastricht en Filip Dochy van de Katholieke Universiteit Leuven. Dat gesprek bracht ons op de onderwerpen leercultuur en leerklimaat. Dat laatste houdt in hoe mensen in een organisatie tegen leren aankijken.” 

“We weten dat wanneer er sprake is van een bepaald leerklimaat, medewerkers daadwerkelijk online gaan leren. Dat leidde tot de fundamentelere vraag hoe je dat leerklimaat in organisaties waar dat onvoldoende aanwezig is, ontwikkelt en stimuleert om succesvol leren in de toekomst te garanderen.” 

Klik hier voor de podcast met Anja Emonds, Research Manager CrossKnowledge Academy