Aon introduceert als eerste meetinstrument voor veerkracht

Aon introduceert als eerste meetinstrument voor veerkracht
Aon lanceert een uniek meetinstrument dat werkgevers inzicht biedt in de veerkracht onder medewerkers: de Aon-veerkrachtmeter. Dit self-assessment geeft een score aan de hand van de tien factoren van veerkracht zoals de World Health Organization (WHO) deze omschrijft. Aon geeft voortaan twee keer per jaar inzicht in veerkracht van medewerkers op basis van dit nieuwe meetinstrument.

De Aon-veerkrachtmeter komt tot stand via een assessment dat bestaat uit 33 vragen, die zijn verdeeld over de tien factoren van veerkracht. Deze door de WHO omschreven factoren zijn:

1. Gezond gedrag aanmoedigen 6. Aanpassingsvaardigheden bevorderen
2. Fyfieke gezondheid beschermen 7. Verantwoordelijkheid en controle delen
3. Duidelijkheid bieden en doelen stellen 8. Financiële zekerheid ontwikkelen
4. Werken aan betrokkenheid bij het personeel 9. Inclusiviteit omarmen
5. Ondersteuning van de mentale gezondheid 10. Verwachting van het personeel begrijpen en managen

Na het invullen van de vragen wordt een score berekend, die werkgevers inzicht geeft in de mate van veerkracht binnen hun organisatie en onder medewerkers. Werkgevers ontvangen hierdoor een benchmarkrapportage die op de tien factoren de vergelijking maakt met algemene scores en/of sectorscores. 

“Uit onderzoek weten we dat vitaliteit zorgt voor veerkracht, continuïteit en groei”

De antwoorden en scores gaan niet alleen over strategische en tactische aspecten van veerkracht, maar ook randvoorwaarden zoals organisatiecultuur en inclusiviteit. Op basis van de score is het mogelijk om verbeteringen door te voeren op bepaalde aspecten binnen de organisatie en periodiek te kijken naar het effect van deze maatregelen. Veerkracht wordt op deze manier heel gericht en datagedreven versterkt, wat leidt tot een duurzamere inzetbaarheid en hogere productiviteit van medewerkers.

“Eerste tool die alle aspecten van veerkracht meet”

Volgens Bas van der Tuyn, New Business Director bij Aon’s Health Solutions, is de Aon-veerkrachtmeter een uniek instrument om de veerkracht binnen organisaties verder te verbeteren: “Het is voor het eerst dat een tool alle aspecten die veerkracht beïnvloeden, meet.” 

“Werkgevers hebben wellicht inzicht in één of meerdere onderdelen van veerkracht binnen hun organisatie, maar dit is zelden nog het geval in de brede zin zoals nu met de Aon-veerkrachtmeter wordt gemeten. De kwantitatieve uitkomsten die de tool biedt, geven de mogelijkheid tot het doorvoeren van specifieke verbeteringen binnen de organisatie, bijvoorbeeld het aanmoedigen van gezond gedrag. 

Dat is belangrijk, want uit onderzoek weten we dat vitaliteit zorgt voor veerkracht, continuïteit en groei en dat het daarom zo belangrijk is om goed vitaliteitsbeleid neer te zetten.”

Internationaal perspectief

Aon maakt voortaan twee keer per jaar bekend hoe het is gesteld met veerkracht onder Nederlandse werkgevers. De uitkomsten van de Aon-veerkrachtmeter bieden vergelijkingsmateriaal per sector en laten ook zien hoe Nederland er voor staat vergeleken met de ons omringende landen. 

Dit perspectief is interessant, want het denken over vitaliteit houdt niet op bij de landsgrens en veel bedrijven opereren ook over grenzen heen. Inzicht in de performance van andere landen scherpt ook de interpretatie van de eigen scores.

Jaarlijkse meting met resultaten Nederlandse werkgevers

Van der Tuyn “Hoe meer organisaties de Aon-veerkrachtmeter invullen, hoe relevanter de inzichten worden die we verkrijgen uit de totaalscores. Zo zijn ook per sector zoals bouw, zorg of industrie scores te geven. Voor individuele werkgevers is dit ook interessant. Als uit de cijfers een beeld ontstaat dat een organisatie weliswaar redelijk of zelfs goed scoort, kan dat een mooi resultaat lijken.”

“Als echter blijkt dat de gemiddelde totaalscore of de score op bepaalde deelfactoren van veerkracht in de eigen sector nog hoger ligt, dan weet een werkgever dat er nog werk aan de winkel is ten aanzien van het verder stimuleren van vitaliteit en het zorgen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.”

Bron: aangeboden door Aon