AP publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’

De beleidsregels bevatten actuele informatie voor alle partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken.

Zo staat er welke gezondheidsgegevens van werknemers werkgevers mogen verwerken. Daarnaast bevatten deze beleidsregels normen, die de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt neemt wanneer zij onderzoekt of een organisatie de bedoelde gegevens in overeenstemming met de wet verwerkt.
Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens over hen uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar.
Werkgevers en werknemers
Omdat zieke werknemers recht hebben op privacy, is het wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken.
Wel mogen werkgevers aan zieke werknemers gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer weer verwacht op het werk te zijn en of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren.
Bijzondere aandacht voor verwerking gevoelige gegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook dit jaar weer bijzondere aandacht voor de verwerking van gevoelige medische gegevens en het gebruik van persoonsgegevens binnen de arbeidsrelatie.

Gerelateerde artikelen