Arbeidsmarkt nog altijd sterk, krapte neemt af

Een tweede corona-golf kan er nog verandering in brengen, maar de nieuwste cijfers tonen dat de Nederlandse arbeidsmarkt een sterk fundament lijkt te hebben.

Ondanks dat de arbeidsmarkt er nog steeds goed uitziet en de schaarste blijft bestaan, is te zien dat het optimisme over de arbeidsmarkt afvlakt en de voorzichtigheid toeneemt. Een van de indicatoren die laat zien dat het optimisme op de arbeidsmarkt afvlakt, is de verwachting op een vast contract van iemand die een tijdelijk contract heeft. Dat meldt Intelligence Group

De afgelopen jaren is de verwachting van een vast contract na afloop van een flexcontract steeds gestaag toegenomen. Echter, in het tweede kwartaal van 2020 was er voor het eerst weer een daling te zien van 39% naar 38%. In het derde kwartaal van 2020 heeft deze daling zich voortgezet en verwacht nog 37% van de werknemers bij afloop van hun flexcontract een vast contract te krijgen. 

Toenemende voorzichtigheid

Deze daling staat tegenover een stijging van werknemers die aangeven niet te weten wat ze moeten verwachten wanneer hun flexcontract afloopt. De onzekerheid neemt toe. Dit verminderde optimisme van werknemers hangt samen met een toenemende voorzichtigheid van werkgevers. 

Nieuwe werknemers kregen in het afgelopen kwartaal minder vaak een vast contract wanneer ze een baan vonden (38% in Q3 t.o.v. 39% in Q2) en vaker een uitzend- of flexcontract (16% in Q3 t.o.v. 15% in Q2).

Minder actief zoekenden 

Ook zijn er in het derde kwartaal van 2020 minder mensen in beweging op de arbeidsmarkt. Dit is te zien aan de arbeidsmarktactiviteit die licht is gedaald naar 11,4%. In vergelijking met Q2-2020 zijn er nu 8.000 minder actief werkzoekenden op de markt en in vergelijking met vorig jaar zelfs 93.000 minder actief werkzoekenden. 

Het is hierbij wel van belang om in acht te houden dat deze arbeidsmarktactiviteit niet voor alle vakgebieden gelijk is. Zo is de arbeidsmarktactiviteit onder mensen in de culturele/kunst sector veel hoger (21,2%), en is deze binnen de ICT/Automatisering het laagst. Slechts 7,8% van de ICT’ers geeft aan actief op zoek te zijn naar (ander) werk.

Werkloosheid stijgt amper

De snelheid van de verslechtering van de arbeidsmarkt is er tot nu toe uit. De werkloosheid is in augustus 2020 met maar 7.000 extra werklozen amper gestegen naar een totaal van 426.000 werklozen in Nederland. Een groot verschil in vergelijking met juli en juli toen het aantal werklozen nog met 14.000 (in juli) en 64.000 (in juni) steeg. 

Hiernaast is het aantal mensen in de Werkloosheidswet (WW) in augustus gedaald en zijn de meeste flexwerkers en bijbaners die aan het begin van de coronacrisis hun baan verloren, al weer aan het werk.

Miljoen werklozen

De arbeidsmarkt anno oktober 2020 staat er volgens de analisten van Intelligence Group nog steeds gezond en sterk voor. De krapte is alom aanwezig en er is nog geenszins sprake van een werkgeversmarkt. Een tweede golf kan daarin zeker verandering brengen, maar het lijkt alsof de Nederlandse arbeidsmarkt een sterk fundament heeft die misschien ook nog wel zo een klap aardig kan opvangen. Een miljoen werklozen, lijkt zo nog ver weg.

Gerelateerde artikelen