Arbeidsmarkt: twee jaar na faillissementsontslag heeft twee derde een baan

Van de 68 duizend werknemers die in 2013 faillissementsontslag kregen vond twee derde binnen twee jaar weer een baan, aldus CBS.

Ruim de helft van de mensen die in 2013 hun vaste baan verloren wegens faillissement had op 1 januari 2014 weer een baan als werknemer, ofwel gemiddeld een half jaar na het ontslag. Na gemiddeld twee jaar was dat ruim twee derde. 
Succes in horeca, informatie- en communicatiebranche 
Het succesvolst waren de werknemers in de horeca en in de informatie- en communicatiebranche. Van hen had bijna driekwart na twee jaar weer een baan. Het minst succesvol waren de mensen die werkzaam waren in de financiële dienstverlening, verhuur en handel van onroerend goed. 
De 68 duizend ontslagen werknemers met vast dienstverband werkten bij ruim 15 duizend bedrijven en instellingen. In 2013 gingen hiervan 8400 bedrijven failliet. Van de overige werd het faillissement in 2014 uitgesproken. De meeste vaste banen gingen verloren in de bedrijfstak handel (een vijfde van de faillissementen) en in de bouwnijverheid (een zevende van de faillissementen).
 
In de handel verloren meer dan 13 duizend werknemers hun vaste baan, of 1,8 procent van alle vaste werknemers in die sector. In de bouw ging het om ruim 11 duizend mensen, ongeveer 4,5 procent van alle vaste werknemers. Op de derde plaats staat de gezondheids- en welzijnszorg, waar bijna 9 duizend mensen hun vaste baan verloren. 
Meer mannen verloren baan
Van de 68 duizend mensen die in 2013 een vaste baan verloren was 60 procent man en 40 procent vrouw. Van de 2,5 miljoen vrouwen met een vaste baan in dat jaar raakte 1,1 procent hun baan kwijt. Van de 2,7 miljoen mannelijke werknemers met een vast contract ging het om 1,5 procent.