Arbeidsongeschiktheid komt vaker voor bij flexwerkers

Werknemers met een vaste baan zijn beduidend minder vaak arbeidsongeschikt dan flexwerkers. Flexwerkers maken opvallend vaak gebruik van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Dat meldt MKB belangen. 

Topambtenaren van alle ministeries stelden hierover een rapport op dat in de ministerraad wordt besproken.

Flexwerkers zijn payrollers, freelancers, seizoensarbeiders en werknemers met een zogenoemd 'nul-urencontract'.

Bijna 1 op de 5 werkenden in Nederland is flexwerker en het aantal flexwerkers is groeiende. Maar omdat flexwerkers veel vaker arbeidsongeschikt raken dan vaste krachten, is meer dan de helft van de mensen die aangewezen is op een arbeidsongeschiktheidsuitkering flexwerker. 
Dit is één van de door de topambtenaren aanbevolen 15 onderwerpen voor aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet.