Arbodienstverleners: aandacht kan verzuim halveren

Werknemers steeds vaker en steeds langer ziek
Meer dan de helft van het verzuim in Nederland heeft geen medische reden schrijft dagblad Trouw.

Volgens de meeste arbodienstverleners in Nederland is er in ruim de helft van alle gevallen van ziekteverzuim geen medische grond. De vereniging van bedrijfsartsen NVAB denkt zelfs in 70 tot 80 van de gevallen.
 
Loyaliteit
Persoonlijke factoren zoals opleiding, bewegings- en voedingsgewoonten en persoonlijkheid spelen ook een grote rol, stelt NVAB-voorzitter Jurriaan Penders. “Het besluit om te gaan werken of niet, hangt van veel meer af dan alleen medische aspecten. Hoe groter de loyaliteit aan de werkgever, zoals in veel kleine bedrijven, hoe minder snel een werknemer zich ziek meldt.”
 
Penders benadrukt daarbij dat er wel altijd echt iets aan de hand is. Bij de meeste ziekmelders spelen kwesties waardoor ze zich even niet opgewassen voelen tegen het werk. Dat kan het mislopen van een promotie zijn, te weinig uitdaging op het werk, een echtscheiding of een baby die veel huilt.
 
Gemiddelde ziekteverzuim 
Met meer aandacht van de werkgever voor externe oorzaken kan het gemiddelde ziekteverzuim teruggebracht worden naar 2 procent, zeggen de arbodiensten. In enkele sectoren ligt het ziekteverzuim inmiddels al bijna op 2 procent. Bijvoorbeeld in de horeca, de land- en tuinbouw en de zakelijke dienstverlening. 
 
Rond 2000 lag het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in Nederland op zo’n 5,5 procent. De Wet verbetering Poortwachter verplichtte werkgevers vanaf 2002 meer werk te maken van verzuim. Dat leidde al tot verbeteringen. Het ziekteverzuimpercentage was in 2014 gedaald tot 3,8. In het derde kwartaal van 2015 was dat 3,5 procent.