‘Asschers plan evaluatie Flexwet deugt niet’

Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) van de Tweede Kamer wijst het voorstel voor de evaluatie van de Flexwet af.

Minister Asscher heeft een evaluatievoorstel Wet werk en zekerheid (Wwz) opgezet om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de veranderingen in de WW, het ontslagrecht en de flexregels vast te stellen. 
Volgens het BOR wordt het ‘uiterst lastig’ om een uitspraak te doen over de vraag of de nieuwe wet inderdaad effectief en efficiënt is. Dit blijkt uit een vertrouwelijk advies van het bureau aan de Tweede Kamer, dat in handen is van De Volkskrant. 
 
Aanhoudende kritiek 
Woensdag besprak de Tweede Kamer in een debat de eerste gevolgen van de nieuwe flexregels en het ontslagrecht zoals die op 1 juli vorig jaar van kracht werden. Aanleiding is de aanhoudende kritiek van vrijwel alle betrokken partijen, met name van de kant van de werkgevers en arbeidsjuristen.
In het advies stelt het BOR dat de evaluatiemethode niet goed is opgezet. Het bureau vindt de onderzoeksvragen vaag en stelt dat “de opzet van de evaluatie nauwelijks inzicht biedt in de doeltreffendheid en geen inzicht geeft in de doelmatigheid van de Wwz”. Op deze wijze kunnen de gevolgen van de flexwet niet goed inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Averechts effect
Volgens werkgeversorganisaties zoals MKB-Nederland heeft de wet een averechts effect. Ontslagvergunningen worden geweigerd door de kantonrechter, de transitiekosten zijn onverwacht hoog, werkgevers bieden vrijwel geen vaste banen aan en er is een toename van flexwerkers, liet MKB-Nederland in een interview weten. 
Begin maart hield de Tweede Kamer een hoorzitting over de flexwet om de kritiek te verzamelen. De problemen worden de komende tijd door Oud-FNV-voorzitter Lodewijk de Waal nader geïnventariseerd. Hij is als verkenner aangesteld en zal bemiddelen bij oplossingen.