Bedrijven reageren flexibel, goede hoop op noodmaatregelen

Hoewel Nederlandse bedrijven met name voor de omzet ernstige gevolgen zien van de coronacrisis, reageren ze zakelijk en snel.

Daarbij hebben ze verschillende  maatregelen en instrumenten ter beschikking om de gevolgen van de crisis op te vangen. Veel hoop is gevestigd op overheidsmaatregelen om deze crisis te boven te komen. Dat concludeert AWVN op basis van een ledenonderzoek naar de effecten van de coronacrisis op bedrijven.

Pessimisme en optimisme over de omzet

Driekwart van de ondervraagde bedrijven zegt een lagere omzet in maart (de eerste crisismaand) te verwachten. Het merendeel verwacht een gematigde terugval – tot 25 procent minder omzet – terwijl  bijna 10 procent juist een hogere omzet verwacht. De ondervraagde bedrijven zijn over de omzetverwachtingen voor april aanmerkelijk pessimistischer. 

Meer dan 90 procent van de ondervraagde bedrijven gebruikt faciliteiten voor thuiswerken. Daarnaast maken werkgevers onder meer gebruik van de mogelijkheid van het aanpassen van dienstroosters (40 procent) en het toekennen van extra verlof (14 procent).

Meedenkende opstelling vakbonden 

Nederlandse werkgevers blijken goed in staat flexibel om te gaan met de mogelijkheden om zich aan te passen aan de onverwachte gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Onder factoren die hen helpen om deze gevolgen op te vangen noemen werkgevers onder meer de meedenkende opstelling van vakbonden en ondernemingsraden (30 procent).

Werkgevers verwachten veel van de aangekondigde overheidsmaatregelen voor behoud van werkgelegenheid. Bijna de helft denkt een beroep op die maatregelen te zullen doen. AWVN hield het ledenonderzoek gedurende de afgelopen dagen. Het volledige rapport is te downloaden. 

Gerelateerde artikelen