AWVN: ‘Derde dinsdag biedt weinig nieuws voor werkgevers’

Qua concreet beleid en voorgenomen wetgeving waar werkgevers rekening mee moeten houden, is het volgens AWVN ‘rustig’ gebleven.

Volgens de werkgeversvereniging is dat geen verrassing in de aanloop naar de algemene verkiezingen. Het belangrijkste algemene nieuws uit de Miljoenennota is een koopkrachtverbetering voor vrijwel alle inkomensgroepen, aldus werkgeversvereniging AWVN. 

Loonkostensubsidie aanvragen voor werknemers 
Voor werkgevers interessant is dat het al eerder (vorig jaar) aangekondigde lage-inkomensvoordeel (inmiddels bekend als de LIV) komend jaar doorgaat. Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers daarmee een loonkostensubsidie krijgen voor werknemers. Dat kan mits deze maximaal 120 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. 

Hiervoor is bijna 500 miljoen euro beschikbaar. Eerder dit jaar besloot het kabinet het LIV te verruimen en met een deel van dit geld werkgevers te compenseren voor de wijzigingen van het minimum jeugdloon. Dat laatste komt neer op het stapsgewijs afschaffen van het minimumjeugdloon vanaf de leeftijd van 21 jaar en het optrekken van jeugdlonen van 18- tot en met 20-jarigen. 

Gerelateerde artikelen