AWVN-directeur Harry van de Kraats neemt afscheid, Raymond Puts volgt op

Lof was er voor algemeen directeur Harry van de Kraats (53) bij zijn afscheid van de AWVN. Hij vertrekt eind dit jaar.

‘De HR-manager van Nederland’ en de ‘linksbuiten van de werkgeversorganisaties’ waren twee kwalificaties die hem werden toegedicht bij zijn afscheidsbijeenkomst in de Haagse Malietoren. Aanwezig waren vertegenwoordigers van alle ‘polder-partijen’.

Een dankwoord spraken onder andere SZW-minister Wouter Koolmees, SCP-directeur Kim Putters, werkgeversvoorman Hans de Boer, FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha en CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Trendsetter rond maatschappelijke vraagstukken 

“AWVN staat er op vele gebieden goed voor,” zei Guido van Woerkom, voorzitter van De Raad van Toezicht van AWVN. De raad looft Van de Kraats’ bijdrage aan de ontwikkeling van de traditionele werkgeversvereniging tot trendsetter rond maatschappelijke vraagstukken, met name rond de arbeidsmarkt. De modernisering van de dienstverlening kreeg onder Van de Kraats een forse impuls.
 
AWVN ontwikkelde de afgelopen jaren digitale vormen van dienstverlening. De AWVN-beloningsmonitor werd de snelst groeiende databank van beloningsgegevens. Tiptrack, de app voor duurzame inzetbaarheid, helpt werknemers de regie te nemen over hun persoonlijke ontwikkeling. 

Volgens Kim Putters vertrekt de AWVN-directeur in een tijd dat het vertrouwen in de politiek afneemt, terwijl het vertrouwen in werkgevers eerder toeneemt. De AWVN kan een bijdrage leveren aan de verantwoordelijkheid die werkgevers hebben in het opbouwen van een samenleving waarin de kansen evenwichtiger zijn verdeeld, aldus de SCP-directeur.

In essentie een bruggenbouwer 

Over de manier waarop Van de Kraats hieraan de afgelopen jaren persoonlijk invulling heeft gegeven zei CNV-voorzitter Fortuin dat hij in de AWVN-voorman vaak het ‘oliemannetje van de polder’ zag. “Harry weet dat ik altijd vroeg in de auto zit, dus had ik hem vaak om zeven uur ’s morgens al aan de lijn met een nieuw idee of om terug te komen op een vastgelopen overleg. We waren het zeker niet altijd eens, maar in essentie is hij een bruggenbouwer.”

In 2013 nam AWVN het voortouw op het vlak van inclusief werkgeven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch aan het werk te krijgen en zorgde voor een doorbraak in de discussie over de arbeidsmarkt met een pleidooi voor betere basisvoorzieningen voor alle werkenden.

Minister Koolmees sprak zijn waardering uit voor de inspanningen van AWVN om de discussie over een nieuw stelsel voor alle werkenden aan te jagen. “Er is nu breed draagvlak voor een ZZP-AOV.” Over de vertrekkend directeur zelf zei de minister: “Hij is de ‘HR-manager van Nederland’, die werkgevers altijd voorhoudt om werknemers niet te zien als kostenpost maar als menselijk kapitaal waar je als werkgever in moet investeren.”

Goed zijn voor de medewerkers 

In zijn eigen dankwoord wees Van de Kraats op het belang van sociaal ondernemerschap. “Honderd jaar geleden waren er ondernemingen zoals Philips, DSM, Stork, die wisten dat winst maken gepaard moet gaan met goed zijn voor de medewerkers. Die rol werd in de decennia daarna grotendeels overgenomen door de overheid en gecentraliseerd. 

“Met de decentralisatie van die verantwoordelijkheden de afgelopen jaren, ligt hier weer een belangrijke taak voor de werkgevers. Denk aan thema’s als mantelzorg, kinderopvang, werktijden, maar bijvoorbeeld ook huisvesting.” 

Over het functioneren van het poldermodel is hij realistisch, zeker niet pessimistisch. “De polder is niet springlevend, maar wél levend.

Succesvol bemiddeld bij vastgelopen onderhandelingen

“Als er in Nederland één polderaar is, dan is het Harry van de Kraats,” aldus minister Koolmees. Zo bemiddelde hij persoonlijk een aantal malen succesvol bij vastgelopen cao-onderhandelingen, onder meer in het openbaar vervoer en in de technologische industrie.

De vertrekkende directeur wordt per 1 januari 2020 partner bij executive-search-bureau Maes & Lunau in Amsterdam. Daar zal hij zijn brede bedrijfservaring gaan inzetten voor het samenstellen van teams van directies en toezichthouders, en de invulling van de rollen binnen die teams. Van de Kraats begon hij zijn carrière bij Unilever en vervulde directiefuncties bij NS en Tomtom.

Meer werkgelegenheid door robotisering 

Raymond Puts, de aankomend algemeen directeur, was tot afgelopen najaar bestuursvoorzitter van uitzendorganisatie USG People, de nummer twee op de Nederlandse uitzendmarkt. Puts zal in zijn nieuwe functie ook onderdeel uitmaken van de werkgeversdelegatie van de Stichting van de Arbeid.

In zijn drie jaar als bestuursvoorzitter van USG People heeft Puts de organisatie en de merkenportefeuille afgestemd op de snel veranderende omgeving en arbeidsmarkt. In het openbaar toonde hij zich kenner van en progressief denker over de arbeidsmarkt, onder meer door te stellen dat robotisering eerder meer dan minder werkgelegenheid zal betekenen.

Puts, die opgroeide in Limburg, maakte vanaf begin jaren negentig carrière in de uitzendbranche, in het bijzonder bij Start en USG People. Vanaf 2007 vervulde hij daar verschillende directiefuncties. Hij volgde een HBO-studie commerciële economie en studeerde economie aan de Vrije Universiteit. 

De benoeming van Puts tot statutair bestuurder is onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).