AWVN over advies: flexcontracten hebben waardevolle functie

De commissie Borstlap gaat “zeer beperkt” in op de bereidheid en mogelijkheid voor bedrijven om mensen aan te nemen.

Een belangrijk aandachtspunt in de uitwerking van het advies is volgens AWVN dat werkgeven voldoende aantrekkelijk moet worden. Alleen dan worden de doelen die de commissie nastreeft haalbaar. 

Dat stelt AWVN, die de oproep van de commissie Borstlap om het arbeidsmarktbeleid fundamenteel te herzien overigens steunt. De organisatie is “verheugd” dat eerdere AWVN-voorstellen in het advies terugkeren, aldus een eerste reactie

Leven lang ontwikkelen

AWVN ziet drie thema’s als topprioriteit: komen tot een betere flex-balans, het aanleggen van een breed fundament van zekerheid, te beginnen met leven lang ontwikkelen, en het verbeteren van de ondersteuning aan de basis van de arbeidsmarkt. 

De commissie Borstlap benadrukt in haar rapport dat er op dit moment te veel verplichtingen op de arbeidsrelatie zijn gestapeld, maar de aanbevelingen moeten op dit punt nog worden uitgewerkt aldus AWVN. 

De commissie gaat volgens de werkgeversorganisatie “zeer beperkt” in op de sociaal-economische gevolgen van het pakket aan maatregelen, op de impact op werkgelegenheid en op de bereidheid en mogelijkheid voor bedrijven om mensen aan te nemen. 

Zonder werkgevers geen werk

Bedrijven moeten de ruimte krijgen om te ondernemen, want zonder werkgevers is er geen werk. Voor AWVN is dit een punt van zorg, waarvoor zij nadrukkelijk aandacht zal vragen in de uitwerking.

AWVN ziet drie vraagstukken die met prioriteit opgepakt moeten worden.

1) Komen tot een betere flex-balans
Het rapport besteedt veel aandacht aan externe flexibiliteit en manieren om misbruik aan te pakken. Flexibele contracten hebben echter ook een waardevolle functie op de arbeidsmarkt. Dat mag in de focus op misbruik niet uit het oog worden verloren.

Bovendien hangt het gebruik van flexibele contracten samen met de beperkte ruimte voor interne wendbaarheid binnen de arbeidsorganisatie: mogelijkheden binnen de vaste arbeidsrelatie om flexibeler om te gaan met arbeidstijden, -omvang, -plaats en -functie. 

Veranderingen aanbrengen aan externe flexibiliteit moeten dus zorgvuldig gebeuren en kan volgens AWVN niet zonder aandacht voor interne wendbaarheid. Interne wendbaarheid verdient daarom minstens zoveel aandacht in de uitwerking van het rapport.

2) Een fundament van zekerheid voor alle werkenden: begin met leven lang ontwikkelen
Voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland is het noodzakelijk om verder te kijken dan de flex/vast/zzp-discussie. De commissie geeft terecht aan dat in de arbeidsmarkt van de toekomst waarin werk voortdurend verandert, weerbaarheid een van de belangrijkste zekerheden van werkenden is. 

Het fundament van zekerheid begint daarom met het leven lang ontwikkelen voor alle werkenden onderdeel van hun loopbaan te maken. Wat AWVN betreft moet dit thema met voorrang worden opgepakt. Op dit punt is verdere uitwerking nog hard nodig.

3) Betere ondersteuning aan de basis van de arbeidsmarkt
Ook nu het goed gaat met de economie, staan er nog relatief veel Nederlanders aan de kant. De ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor werkgevers die hierin iets willen betekenen, is te beperkt en complex.
 
Intensievere en meer op het individu gerichte ondersteuning is nodig. De commissie onderschrijft deze analyse, maar ook hier liggen nog veel uitwerkingsvragen open om een inclusievere arbeidsmarkt daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Constructief gesprek 

AWVN kondigt aan op korte termijn met een uitgebreide reactie op het eindrapport te komen. Daarmee zegt de werkgeversvereniging te willen bijdragen aan een constructief gesprek over het vervolg.