Oproep AWVN voor investeren in hogere arbeidsproductiviteit voor dempen extreme vraag arbeid

AWVN pleit voor hogere arbeidsproductiviteit
Nederlandse werkgevers moeten er alles aan doen om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Ze moeten daarom maximaal investeren in mensen, technologie en innovatie. Die oproep deed onlangs Raymond Puts, algemeen directeur van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland tijdens het jaarcongres van de AWVN.

Puts noemt de arbeidsmarkt het belangrijkste probleemgebied van de Nederlandse economie van dit ogenblik. ‘Gelukkig is, dankzij de commissie-Borstlap en de SER, inmiddels duidelijk dat een lange-termijnaanpak noodzakelijk is. En laten we ons gelukkig prijzen dat we zo’n plan hebben. De realisatie ervan zal echter nog vele jaren in beslag nemen. De huidige arbeidsmarktproblematiek vraagt om oplossingen op korte termijn, passend binnen de lange-termijnaanpak. Die korte-termijnoplossingen moeten en kunnen we nu realiseren.’

Investeringen noodzakelijk

Groei van arbeidsproductiviteit moet daarbij prioriteit krijgen, vindt Puts. Daarvoor moeten bedrijven maximaal investeren in innovatie en toepassing van nieuwe technologie, óók in de dienstensector waar productiviteitsgroei moeilijk te verwezenlijken is.

Ook investeren in mensen is noodzakelijk: ‘Als we slimmer willen werken, moeten we dan ook niet wat slimmer naar ons onderwijsstelsel kijken? Moeten we de oneindige opleidingskeuzes niet wat vereenvoudigen door minder varianten aan te bieden en het aantrekkelijker maken voor jongeren om te kiezen voor opleidingen voor beroepen waarvoor we mensen tekort komen?’ Puts vindt dat investeren in mensen – duurzame inzetbaarheid – ten onrechte naar de achtergrond is verdwenen in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

Werken moet lonen

Volgens Puts past in het streven om de arbeidsmarkt vlot te trekken ook de erkenning dat de wens om steeds minder uren te werken een illusie blijkt. ‘Niet alles kan altijd maar open en meteen beschikbaar zijn als we alleen maar in deeltijd willen werken.’

Puts richt zich ook tot de vakbonden en tot de politiek. ‘Ik wil de vakbonden vragen de blik op de toekomst te richten, verder te kijken dan loon alleen en te werken aan wat nu nodig is. We moeten investeren en zorgen voor goede werkgelegenheid in 2023 en de jaren daarna.’ En: ‘Als de politiek mag zeggen dat werkgevers de lonen moeten verhogen, dan mogen wij Den Haag ook iets vragen. En dat is dat de mensen die meer uren willen werken daar na aftrek van de belasting ook echt wijzer van moeten worden.’