AWVN start pilot ‘inclusief HR’

AWVN begint een leerpilot 'Inclusief HR-beleid' en zoekt hiervoor werkgevers die streven naar inclusief werkgeverschap.

Met een groep van 20 werkgevers wordt vanaf juni 2016 tot eind februari 2017 in workshops onderzocht tegen welke knelpunten deelnemers aanlopen bij het werken met de doelgroep uit de Participatiewet.
Veel werkgevers worstelen met de verplichtingen die voortkomen uit de banenafspraak, die geregeld wordt in de Participatiewet en Wet banenafspraak. Staatssecretaris Klijnsma kondigde onlangs nieuwe vereenvoudigingen van de regelgeving aan in een brief aan de Tweede Kamer.
Duurzaam en structureel inbedden
De werkgeversorganisatie start de pilot in samenwerking met Start Foundation. De vraag die in de leerpilot centraal staat is: ‘Hoe zorg je als organisatie dat inclusief werkgeven duurzaam en structureel in je organisatie en (HR-)beleid wordt ingebed?’
De bedoeling is om gezamenlijk, door middel van intervisie en ondersteund door experts van AWVN, tot praktische oplossingen voor de knelpunten te komen. ‘Leren van elkaar en met elkaar dus – om structurele en duurzame inzet van de doelgroep binnen organisaties te realiseren,’ schrijft AWVN op haar website. 
Alle denkbare HR-thema’s
Thema’s die in de pilot aan de orde komen, dragen de deelnemende werkgevers zelf aan. Dat kunnen alle denkbare HR-thema’s zijn: arbeidsvoorwaarden, opleiding & ontwikkeling, in-, door- en uitstroom, motivatie en betrokkenheid, leiderschap, et cetera.
AWVN mikt met name op werkgevers die al enige tijd actief bezig zijn om invulling te geven aan inclusiviteit en daarbij tegen knelpunten aanlopen.
Voor meer informatie en aanmelden voor de pilot: AWVN-pilot Inclusief HR

Gerelateerde artikelen