Bea Aarnoutse: “Juist nu is meer inzicht in de waarde van menselijk kapitaal van belang”

Verspilling van menselijk kapitaal is zonde. Nu helemaal, gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Bea Aarnoutse, associated consultant en partner van adviesbureau PROOF, raadt bedrijven aan om de waarde van hun menselijk kapitaal beter inzichtelijk te maken.

In een interview met FM.nl stelt Aarnoutse dat de waarde van menselijk kapitaal door organisaties vaak over het hoofd wordt gezien. Zij benadrukt het belang van het zichtbaar en kwantificeerbaar maken van de waarde van werknemers en van investeringen in menselijk kapitaal: “Ik zou graag willen dat het vanzelfsprekend wordt om de onbetwistbare waarde van medewerkers – én het ‘HR landschap’ (cultuur, leiderschap, dynamiek, ed.) – zichtbaar te maken, deze én transparant én consistent in cijfers uit te drukken – en daar dan ook naar te handelen. Niet alleen praten over zachte waarden maar ook over harde opbrengsten, niet alleen over kosten ‘nu’, maar ook over waarde ‘straks’.”

Investeren in ‘human capital’

Door te investeren in ‘human capital’ kan een organisatie haar concurrentiepositie versterken en groeien, door beter te sturen op waardebehoud en -ontwikkeling van mensen. En onnodige verliezen – ‘van kennis en netwerk’ – beperken: “Inzicht in risico’s en kosten zijn van belang, ook in HR-beleid.”

Aarnoutse spreekt op de FM Dag (op 19 april 2023) over het onderwerp menselijk kapitaal.