‘Bedrijven kampen nog jaren met te weinig personeel’

'Bedrijven kampen nog jaren met te weinig personeel'
Het tekort aan personeel houdt nog jaren aan, zeggen economen van de drie grootbanken tegen BNR. Zelfs de terugkeer van buitenlandse werknemers en minder zieken na corona helpen onvoldoende om de krapte op te lossen.

Voor Nederland is het waarschijnlijk een permanent probleem, voorspelt ABN AMRO. “Ook vóór de coronacrisis was de arbeidsmarkt historisch krap: babyboomers gaan met pensioen terwijl de economie groeit en er dus steeds meer vraag is naar arbeid.”

“Voor de nabije toekomst zit er nog wel wat rek in het aantal werkenden en gewerkte uren”, zegt Leontine Treur, senior-econoom bij RaboResearch. Arbeidsmigranten keren terug door het opheffen van de reisbeperkingen, tijdelijke banen op priklocaties verdwijnen en het ziekteverzuim daalt mogelijk. “Maar na 2026 verwachten we een afname van het totale arbeidsaanbod.” Belangrijke reden daarvoor is de stijging van het aantal gepensioneerden.

ING denkt dat de sterke economische groei ook in de komende periode zorgt voor een krappere arbeidsmarkt. Daartegenover staat dat de werkloosheid iets kan toenemen door het stopzetten van de coronasteun.