Bedrijven vertrouwen op bestaand personeel in onzekere tijden

Bedrijven vertrouwen op bestaand personeel in onzekere tijden
Coaching en persoonlijke ontwikkeling staan hoog op de bedrijfsagenda's staan. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder 2500 Senior learning- & developmentmanagers in opdracht van het platform CoachHub.

Om competitief te blijven, neemt het grootste deel van de ondervraagde L&D-managers zich voor om te investeren in de vaardigheden van hun medewerkers. Zo leidt 66 procent van de respondenten komende tijd personeel op om te werken met nieuwe processen en technologieën, gaat 63 procent zijn organisatie opnieuw structureren, en geeft 60 procent aan dat het mensen gaat omscholen.

De meeste van de ondervraagden verwacht daarin te kunnen investeren: de budgetten voor L&D stijgen naar verwachting bij bijna alle ondervraagden (95 procent). In totaal zien drie op de vier managers in de Benelux heil in het aanleren en bijspijkeren van vaardigheden van medewerkers, dan het aannemen van nieuwe mensen. De reden hiervoor lijkt dat ruim de helft (55 procent) van de leidinggevenden worstelde met het vinden van geschikte nieuwe kandidaten in het afgelopen anderhalf jaar.

Terwijl een groot deel van 2021 in het teken stond van leertrajecten rondom ‘remote working’, voorspelt het onderzoek voor 2022 een verschuiving naar individuele ontwikkelingstrajecten voor werknemers. 

In de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk om de mensen met de juiste vaardigheden op de juiste plek in de organisatie te hebben. Zo geeft ruim de helft (55 procent) van de leidinggevenden aan dat het vinden en aannemen van geschikte nieuwe kandidaten lastig was in het afgelopen anderhalf jaar. 

Om te zorgen dat goed personeel een passend leertraject volgt, zowel voor de werkgever als -nemer, is het zaak dat binnen de organisatie bespreekbaar te maken. Meer dan de helft van de managers (53 procent) vraagt zich af of dit nu genoeg gebeurt binnen hun organisatie. Een derde geeft aan dat het L&D-programma van de organisatie eenmaal per kwartaal wordt besproken. Bij een kwart gebeurt dat maandelijks. 

De invloed van de pandemie van het afgelopen jaar op de zakenwereld is duidelijk merkbaar. Bijna alle ondervraagde L&D-managers van bedrijven in de Benelux (96%) geven aan dat ze het belangrijk vinden dat opleidingen van hun personeel aangepast worden aan de huidige uitdagingen in het ondernemingsklimaat. Ook vindt het grootste deel (79 procent) van de leidinggevenden het belangrijker om te investeren in de ontwikkeling van werknemers dan vóór de uitbraak van het coronavirus. Negentig procent van de managers heeft zijn L&D-programma’s al aangepast om beter aan te sluiten op het ‘nieuwe normaal’. Dit betekent vaak ook een persoonlijke aanpak: in 76 procent van de gevallen zijn de resources aangepast op het team, in 59 procent zelfs op het individu. 

 
Het onderzoek is tussen 27 september en 4 oktober 2021 uitgevoerd door Atomik Research onder 2.472 internationale senior besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor L&D. In de Benelux zijn meer dan 100 leidinggevenden op senior management of C-niveau van grote organisaties (meer dan duizend medewerkers) uit verschillende sectoren ondervraagd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdravht van coachingplatform CoachHub.