Boardroom worstelt met ESG: belang wordt onderkend, maar er wordt niet naar gehandeld

Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt qua bewustwording en acceptatie van de duurzaamheidsagenda in de bestuurskamer, is er een kloof tussen intenties en de prioriteiten die bedrijven stellen als het gaat om acties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Dat blijkt uit een nieuw wereldwijd onderzoek onder bestuurders van Heidrick & Struggles, BCG en INSEAD.

De samenleving verwacht dat bedrijven hun ESG-beleid op orde hebben. Toch voelen de meeste bestuurders niet of nauwelijks financiële druk om te handelen op het gebied van duurzaamheid. Dit geldt voor ruim tweederde (68 procent) van de bestuurders die meededen aan een wereldwijd onderzoek onder bestuurders van adviesbureaus Heidrick & Struggles en Boston Consulting Group (BCG) samen met het Corporate Governance Centre van business school INSEAD.

Slechts 10 procent gelooft dat duurzaamheid een negatief effect zal hebben op de middellange- en langetermijnresultaten. Toch zegt een meerderheid van de bedrijven te verduurzamen, omdat het ‘juist is om te doen’ (52 procent) en/of vanwege wettelijke eisen (51 procent).

Onvoldoende ESG-kennis

De onderzoekers betwijfelen echter of de bedrijven wel de juiste maatregelen nemen. Weliswaar stelt een grote meerderheid (79 procent) van de bestuursleden dat hun raad een zeer duidelijk begrip heeft van de strategische kansen en risico’s die duurzaamheid met zich meebrengt. Maar slechts 29 procent denkt dat ze voldoende kennis hebben om het management effectief uit te dagen over duurzaamheidsplannen en -ambities en toezicht te houden op hun uitvoering.

48 Procent van de respondenten bevestigt bovendien dat kennis of ervaring met duurzaamheid ofwel “helemaal niet” of slechts “in geringe mate” deel uitmaakt van de competentiematrix voor hun bestuursselectie. 89 Procent vertrouwt alleen op managementupdates om op de hoogte te blijven van het onderwerp ESG.

Het rapport concludeert dat er meer onderwijs, bredere diversiteit van bestuurders en grotere prioriteit aan ESG-maatregelen in de bestuurskamer nodig zijn. Bekijk hier alle resultaten van het onderzoek: The Role of the Board in the Sustainability Era 2023.

Ben jij als HR-professional klaar om een duurzame en sociale impact te maken binnen jouw organisatie? In deze inspirerende masterclass gaan we in op het ‘Social’-component van ESG (Environmental, Social, Governance) en verkennen we hoe HR hierin een leidende rol kan spelen. Je krijgt de tools en kennis die onmisbaar zijn voor het uitvoeren van een succesvol ESG-beleid in jouw organisatie.