Belegger: ‘Snijd ook in beloning directie bij corona-maatregelen’

Als werkgevers gedwongen zijn steun aan te vragen, werknemers te ontslaan of dividend schrappen, moeten ook de bestuurders inleveren. 

Belangenbehartiger van institutionele beleggers Eumedion vindt dat bestuurders ook de ‘pijn’ van de huidige coronacrisis moeten voelen als de onderneming zich gedwongen ziet overheidssteun aan te vragen, werknemers te ontslaan of het dividend (fors) te verlagen of te schrappen. 

In dergelijke situaties verwacht Eumedion dat de raad van commissarissen tijdelijk het vaste salaris van de bestuurders verlaagt, de 2020-jaarbonus schrapt en/of in 2021 geen (voorwaardelijke) prestatie-aandelen of –opties toekent.

Aandeelhoudersvergadering 

De institutionele beleggers die zich bij Eumedion hebben aangesloten zullen zich in de aanloop naar de aandeelhoudersvergaderingen in 2021 behalve op de bestuurdersbeloningen richten op klimaatrapportages van de beursgenoteerde ondernemingen. Dit blijkt uit de Speerpuntenbrief 2021 die Eumedion naar de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd. 

Eumedion verwacht van de beursgenoteerde ondernemingen dat zij hun klimaatrapportages zoveel mogelijk afstemmen op de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD) en van de Europese Commissie. 

Helder rapporteren

Eumedion roept de ondernemingen verder op om ambitieuze reductiedoelstellingen te formuleren ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen en om over de voortgang hieromtrent helder te rapporteren. Voorts moedigt Eumedion de ondernemingen aan om een deadline te stellen om als bedrijf geheel ‘klimaatneutraal’ te opereren.