Beleggers steeds vaker in actie tegen beloningsbeleid bestuurders

CHRO’s moeten vaker dealen met de onrust over topbeloningen. Het komt vaker naar buiten dat aandeelhouders en bedrijven botsen over de beloning aan bestuurders. Zo keurden aandeelhouders van Philips afgelopen mei de bonus van 1,8 miljoen aan bestuursvoorzitter Frans van Houten af.

Dat aandeelhouders in opstand komen tegen de beloning van topmanagers gaat nog veel vaker gebeuren, zo waarschuwt Eumedion, een stichting die de belangen van grote beleggers beheert. Zij waarschuwt voortaan aandeelhouders als het beloningsbeleid voor de top van beursgenoteerde bedrijven niet is aangepast, terwijl dat van de aandeelhouders wel had gemoeten. Commissarissen die om deze reden de woede wekken van aandeelhouders, zouden er wel eens uit kunnen vliegen, zo klinkt het onderliggend dreigement.

Eumedion kondigt deze actiebereidheid aan in het deze maand gepubliceerde evaluatierapport over het AVA-seizoen 2022, de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven. Volgens Eumedion komt het steeds vaker voor dat aandeelhouders het beloningsbeleid van een beursgenoteerd bedrijf niet pikken. Vorig jaar keurden de aandeelhouders van AkzoNobel de bestuurdersbeloning af.

CHRO’s moeten dealen met de onrust over topbeloningen 

CHRO’s hebben weinig tot geen invloed op bestuurdersbeloningen, want beloningen voor bestuurders zijn een zaak voor de toezichthouders. Bij beursgenoteerde bedrijven wordt de beloning van de top vastgesteld door de Raad van Commissarissen (RvC). Die verantwoordt het beloningsbeleid bij de aandeelhouders.

Maar tumult over deze bestuurdersbeloningen kan het werk van CHRO’s wel raken. Bijvoorbeeld als topbeloningen leiden tot onrust op de werkvloer over arbeidsvoorwaarden. Vooral als een deel van de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers ook samenhangen met bepaalde prestaties. In menig groot bedrijf kijken veel medewerkers in de gaten wat de top verdient.

Hoge topbeloningen en bonussen worden daarnaast feilloos opgepikt door vakbonden, die de informatie inzetten bij cao-onderhandelingen. In deze kringen klinkt al veel langer kritiek op bonussen voor bestuurders die maar moeilijk te verantwoorden zou zijn op basis van prestaties van de desbetreffende organisaties.

Vooral moeite met relatie tussen topbeloning en prestaties

De revolte van de aandeelhouders duidt erop dat zij in een aantal gevallen ook moeite hebben met de relatie tussen topbeloningen en prestaties. Aandeelhouders reageren vooral getergd als de Raad van Commissarissen de spelregels voor het toekennen van bonussen op eigen houtje heeft aangepast, aldus Eumedion. Aandeelhouders zijn verder boos omdat toezichthouders vaak niets doen met eisen over en aanbevelingen voor topbeloningen.

Als aandeelhouders het beloningsbeleid voor de top afkeurt heeft dat vooral symboolwaarde, omdat het juridisch gezien slechts de status heeft van een advies.
Eumedion gaat onderzoeken of aandeelhouders een bindende in plaats van een adviserende stem kunnen krijgen als het gaat over de bestuurdersbeloningen. In Frankrijk en Zwitserland is daarvan al sprake. Eumedion kijkt het laatste woord voor de aandeelhouder tot minder beloningsexcessen.

Gerelateerde artikelen