Beschouw medewerkers als één groot brein – en veranderingen hebben meer kans van slagen

Onderzoek laat zien dat het mislukken van verandering primair komt door disengagement van medewerkers. Je moet ze dus áánzetten door ze serieus te nemen. En wel elke dag, ziet Maurik Dippel.

Door: Maurik Dippel

De beste ideeën komen van medewerkers zelf. Ik zeg het zo: het beste is om medewerkers serieus te nemen, want dat zorgt voor de meeste acceptatie van verandering, het snel identificeren en oplossen van problemen en het tijdig zien van kansen.

De collectieve intelligentie die je kunt verkrijgen levert 20-60 procent meer op dan de opgetelde individuele slimheid

Onderzoek (van bijvoorbeeld Gallup) laat al jaren zien dat betrokkenheid wordt vergroot door serieus naar medewerkers te luisteren. Verandering wordt dan ook sneller omarmd. Andersom laat onderzoek zien dat mislukking van verandering primair komt door disengagement. Je moet medewerkers dus áánzetten. Elke dag.

Maar hoe? Over het sturen van enquêtes zijn we het wel eens: het meet de temperatuur, maar dat is alles. Laat je het dan over aan individuele managers? Dat kan, maar onderzoek toont dat vertrekkend talent in 80 procent van de gevallen naar die manager wijst als reden voor vertrek.

Daar knelt ook iets. Hoe zorg je als CHRO dan dat medewerkers worden aangezet? Dat je een cultuur krijgt waarin veranderen, problemen oplossen en kansen pakken normaal zijn? Dat vergt in mijn visie drie dingen.

Eén groot brein

Allereerst zijn we geen individualisten, maar een levend, lerend netwerk van verbonden individuen. We delen, praten, roddelen, vragen, vertellen, appen, mailen, lunchen, overleggen, bedenken, regelen, en hebben dat hard nodig. In die interactie gebeurt het. Beschouw mensen als één groot brein.

De collectieve intelligentie die je kunt verkrijgen levert 20-60 procent meer op dan de opgetelde individuele slimheid. Mensen lijken op de neuronen in je brein: verbindingen via synapsen maken het pas een brein. Sterke netwerken van verbonden medewerkers presteren tot twee keer beter. Opletten dus, want 52 procent ervaart die verbinding niet.

Continue dialoog

Ten tweede vergt het nieuw leiderschap. Niet top-down iets beslissen en uitrollen, maar de werkvloer gestructureerd aanspreken en aanzetten. Vertrouwen en commitment krijg je door in continue dialoog te gaan, uit te dagen, open vragen te stellen en te luisteren naar medewerkers.

De diversiteit van hun denken aan het werk te zetten dus, van allemaal: echte D&I. Vragen stellen daagt hen uit om over de status quo na te denken, over morgen en volgend jaar. Over wat nodig is, overbodig is, obstakels zijn, slimmer kan, anders moet.

Open vragen stellen die er nu toe doen is de hoeksteen van employee engagement. Het brein kan verandering daardoor bovendien beter aan en retentie neemt toe. Simpel toch? Betrokkenheid is het gevolg van betrekken.

Andere kijk op technologie

Ten derde vereist het een andere kijk op technologie. Het is prachtig om met meerdere mensen een online bijeenkomst te houden. Het is echter noodzakelijk om alle medewerkers te betrekken. Schaalbare dialogen en co-creatie dus om collectieve intelligentie te ontsluiten, verbinding en veranderbereidheid te vergroten.

Dat kan en doet technologie, met menskracht en een stukje AI. Met een diepgang en impact die eerst niet denkbaar waren. Kwalitatieve ideeën, analyses en suggesties worden tegenwoordig real time verwerkt, gevalideerd en verrijkt door mensen en AI. Onderzoek en data van onze klanten laten zien dat in deze tijd de snelheid van het verwerken van informatie bepalend is voor je overlevingskans en organisatieontwikkeling.

Overweeg zelfs te desinvesteren in oude ‘employee listening-technologie’, die zich niet heeft bewezen in de ogen van medewerkers en de business

Desinvesteren

Meer dan 70 procent van de organisaties blijft volgens Ventana Research flink investeren in employee engagement. Ons advies is om daarbij technologie te kiezen waarbij mensen als netwerk centraal staan en waarde in en aan de business wordt toegevoegd.

Overweeg zelfs te desinvesteren in oude employee listening technologie, die zich niet heeft bewezen in de ogen van medewerkers en de business. Verandering, verbinding en vertrek eisen alles op alles te zetten en een nieuwe kijk op mensen, leiderschap en technologie.

De hoogste prioriteit! Wat denkt u?

Maurik Dippel is CEO en co-founder van CircleLytics Dialogue, dat technologie ontwikkelt om binnen organisaties samenwerking, intelligentie, creativiteit en relevantie te bevorderen.