Bij 60 procent bedrijven over 5 jaar alle (HR-)processen digitaal

Nederlandse organisaties hebben tweederde van hun bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en dat levert ze een forse kostenbesparing op.

De digitale transformatie zal de komende jaren verder gaan, zo verwachten ze. Daarbij zijn er ook zorgen, vooral over security. Dit blijkt uit een online steekproef door Kien Onderzoek, in opdracht van Visma Software. De resultaten daarvan zijn nu beschikbaar in de Visma Digitaliseringsindex 2020.

Hiermee is voor de vierde achtereenvolgende keer de mate van digitalisering van Nederlandse organisaties in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat 69% van de processen  tegenwoordig digitaal verloopt. De groei ten opzichte van 2019 blijft daarmee beperkt. In de komende drie jaar wordt wel een flinke stijging verwacht.

Dan zal niet meer dan een vijfde van de processen nog handmatig gebeuren, zo is de gedachte. In grote organisaties liggen de verwachtingen zelfs hoger: tegen 2023 zal slechts iets meer dan een tiende van de processen daar nog niet zijn gedigitaliseerd.

Driekwart werkt op afstand

Niet minder dan driekwart van de organisaties zegt dat hun medewerkers tegenwoordig overal en altijd toegang hebben tot de bedrijfssystemen. Dat is een sterke toename ten opzichte van vorig jaar (57%). Of deze ontwikkeling iets te maken heeft met de lockdown door het coronavirus, is niet bekend. Het cloudgebruik is vrijwel gelijk gebleven. Nog steeds werkt iets meer dan de helft van de organisaties in de cloud.

De populariteit van digitale rapportage neemt toe. Vorig jaar was rapportage nog het minst gedigitaliseerde proces met 53%. Nu zegt tweederde van de organisaties digitaal te rapporteren. Deze ontwikkeling is sterker in grotere organisaties dan in kleinere. Over het algemeen wordt er ook vaker digitaal gerapporteerd aan de overheid (59%), maar daar is de groei ten opzichte van 2019 bescheiden. Kleinere organisaties blijven hier eveneens flink achter in vergelijking met grotere.

Digitale toekomst tegemoet

Staan we nog aan de beginfase van de digitalisering? Ruim een derde van de organisaties is die mening toegedaan. Dat was vorig jaar ongeveer hetzelfde. De verwachtingen over de situatie in vijf jaar tijd zijn wel veel positiever. 59% van de organisaties voorziet dat dan alle processen in het merendeel van de bedrijven zal zijn geautomatiseerd. Vorig jaar was dit nog 44%. Zeker in de grootzakelijke markt hebben ze veel vertrouwen in de voortgang van de digitalisering.