Bijna 3 kwart hoogopgeleiden beoordeelt collega op uiterlijk

Twee derde van de werkende Nederlanders heeft een nieuwe collega wel eens beoordeeld op zijn of haar uiterlijk. 

Van de hoogopgeleiden heeft 69 procent een (nieuwe) collega wel eens op uiterlijk beoordeeld. Hoogopgeleide vrouwen zijn hier het meest toe geneigd. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.111 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. 

Van alle ondervraagden is een vijfde eerder bereid om van een knappe collega werkzaamheden over te nemen, dan van een minder aantrekkelijke collega.  De bereidheid om werk uit handen te nemen van knappe collega’s ligt onder mannen (29 procent) bijna drie keer zo hoog als onder vrouwen (tien procent). Mannelijke dertigers zijn hiervoor het gevoeligst (38 procent). 

Aantrekkelijk 

Uit het onderzoek blijkt dat knappe collega’s het op de werkvloer overigens niet perse gemakkelijk(er) hebben. Zo stelt maar liefst 21 procent van de werkende Nederlanders dat zij het lastig vinden om met een aantrekkelijke collega samen te werken. Ook zegt
dertien procent een knappe collega minder (snel) serieus te nemen. 

Wanneer het om een onaantrekkelijke of ‘lelijke’ collega gaat, bedraagt dit percentage slechts acht procent. Mannen lijken gevoeliger voor uiterlijk vertoon dan vrouwen. Zo neemt veertien procent van hen een aantrekkelijke- en tien procent een onaantrekkelijke collega minder (snel) serieus. Onder vrouwen bedraagt dit slechts elf- en vijf procent.

Slecht gekleed

Niet alleen een afwijkend uiterlijk maar ook een slechte kledingkeuze kan van negatieve invloed zijn op het imago bij collega’s. Uit het onderzoek blijkt dat dertien procent van de ondervraagden een slecht geklede collega minder snel serieus neemt. Opvallend is
hierbij het verschil tussen hoogopgeleiden (achttien procent) en praktisch geschoolden
(acht procent). 

Gerelateerde artikelen