Bussemaker lanceert app voor meer vrouwen in boardrooms

Minister Jet Bussemaker opent een website om het vrouwen makkelijker te maken een bestuursfunctie in de top van het bedrijfsleven te bemachtigen

Op www.navigerennaardetop.nl staan de vacatures die de komende jaren ontstaan in de raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse bedrijven. Dit helpt vrouwen die een topfunctie ambiëren tijdig en gericht op vrijkomende bestuursfuncties in te spelen. ‘Het proces rond vacatures in de besturen van bedrijven is nog te vaak een black box waar het “old-boys-network” onderling de baantjes verdeelt,’ aldus Bussemaker (OCW, PdvA). 
De vrijkomende plekken in de besturen van de 200 grootste bedrijven in Nederland zijn in kaart gebracht op basis van publieke informatie, zoals jaarverslagen. Hieruit blijkt dat in 2016 zo’n 156 bestuursfuncties vrijkomen. Het grootste deel daarvan (129 functies) is nu bezet door een mannelijke bestuurder. Het jaar daarop gaat het om ruim 150 vacatures. Nederland is het eerste land in Europa dat vrijkomende bestuursfuncties op deze manier transparant maakt.
‘Laatste kans voor bedrijfsleven’
‘We weten dat gemengde teams van vrouwen en mannen de beste resultaten opleveren. Bedrijven die daar geen werk van maken doen daarmee niet alleen vrouwen, maar vooral zichzelf te kort,’ zegt de minister. De Bedrijvenmonitor Wet bestuur en toezicht l2012-2015 liet al een geringe verbetering zien. Zo was begin 2015 bij bijna één op de drie bedrijven sprake van een evenwichtige samenstelling in de rvc’s. Daarom wil Bussemaker het bedrijfsleven nog een laatste kans geven. 
Brussel wil dat vanaf 2020 40 procent van de topfuncties bij beursgenoteerde bedrijven door vrouwen wordt bekleed. Maar in december waren de lidstaten nog steeds verdeeld over het nut van de invoering van vrouwenquota. Onder meer Nederland en Duitsland vinden dat dit nationaal opgelost moet worden. 
Quotum voor topvrouwen voorkomen
Tegen BNR zegt Bussemaker, dat er wat haar betreft nu wel wat moet gebeuren. ‘Ik doe er alles, alles, alles aan om een quotum voor topvrouwen te voorkomen, want ik vind dat echt een paardenmiddel. Maar er zijn nu geen excuses meer.’ 
Ze prijst bedrijven als Schiphol, DSM, PostNL, Delta Lloyd en Unilever die wel hun best doen vrouwen te benoemen. Ondertussen is haar partij, de PvdA, al begonnen met het schrijven van een wet die een quotum verplicht stelt.