CBS: werkloosheid gaat hard omlaag, sterke groei zorgpersoneel 

De werkloosheid in Nederland gaat hard omlaag, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 23.000 per maand. Dat is de sterkste daling sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003.

Veel bedrijven maken momenteel gebruik van de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid en hoeven dus nog geen mensen te ontslaan om het hoofd boven water te houden in de crisis. Volgens het CBS komt de afname van de werkloosheid ook doordat er meer werklozen aan het werk zijn gegaan dan er werkenden hun baan verloren. Verder speelt mee dat er minder mensen op zoek zijn gaan naar een nieuwe baan. Zo boden jongeren zich minder aan op de arbeidsmarkt.

In januari waren er in totaal 337.000 mensen werkloos. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder ging het nog om 3,9 procent. Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 19.000 per maand en kwam in januari uit op 9 miljoen.

Wel is het aantal werklozen nog 64.000 hoger dan bij het begin van de coronacrisis, aldus het CBS. Uitkeringsinstantie UWV verstrekte in januari daarnaast iets meer WW-uitkeringen dan in de voorgaande maand. Het ging om 289.000 lopende WW-uitkeringen, goed voor een plusje van 1 procent.

Sectoren waar het aantal WW-uitkeringen in januari het meest toenam vergeleken met een maand eerder, zijn de detailhandel, horeca en catering, uitzendsector en cultuurbranche. Dit zijn ook de sectoren die sterk de gevolgen ondervinden van de strengere lockdown. Daarnaast steeg zoals elk jaar in deze periode het aantal WW'ers in de bouwsector en de landbouw. Dit heeft te maken met seizoenseffecten en staat dus los van de crisis.

In welke sectoren de werkgelegenheid is toegenomen, meldt het CBS niet.  Uit cijfers van het CBS over het derde kwartaal van 2020 bleek wel dat het aantal werknemers in de sector zorg en welzijn was toegenomen: toen werken in deze sector ruim 34 duizend werknemers meer dan in dezelfde periode van 2019. Vooral in de branches kinderopvang en de verpleging, verzorging en thuiszorg lag het aantal werknemers hoger.