Banenmarkt wereldwijd in top 3 hoofdpijndossiers voor corporate leiders in 2024

CEO's en commissarissen wereldwijd zien het nu al niet meer zitten voor 2024: problemen met werving en selectie, geopolitieke spanningen en economische onzekerheid zijn dé hoofdpijndossiers, aldus onderzoek.

Het jaar is nog maar net begonnen of de belangrijkste leiders van bedrijven zien het al niet meer zitten in 2024. Vier op de tien CEO’s (39%) wereldwijd denken dat hun organisaties de strategische doelen niet gaan halen dit jaar.

Bijna de helft van de commissarissen (43%) denkt er net zo over. De belangrijkste drie oorzaken: economische onzekerheid, geopolitieke spanningen en het aantrekken en behouden van personeel. Veel leiders vrezen dat ze niet in staat zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder 2.320 CEO’s en 836 commissarissen, waarvan 83 uit de Benelux, uitgevoerd door executive search en leadership consultancy firma Heidrick & Struggles.

Oorlogen en verstoorde aanvoerlijnen

Het gevoel van machteloosheid bij CEO’s en commissarissen komt vooral doordat de problemen buiten bereik van de bedrijven en hun leiders liggen. “De oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, verstoorde aanvoerlijnen en een onvoorspelbaar klimaat: de grootste uitdagingen voor het bedrijfsleven vinden hun oorsprong buiten de organisatie”, zegt Imke Lampe, Managing Partner van Heidrick & Struggles Nederland. “Zelfs de beste directieteams worden in 2024 weer uitgedaagd. Wij zien dat CEO’s en commissarissen zich daarom in toenemende mate focussen op de rol van de organisatie in de wereld én hun eigen aandeel daarin.”

Dat klimaatverandering ook nog een rol speelt, is voor hen nauwelijks nog van belang. Slechts voor tien procent noemt de klimaatverandering de belangrijkste uitdaging voor het bedrijf. Bijna veertig procent van de respondenten is er van overtuigd dat de gevolgen van klimaatverandering voor hun organisatie behapbaar zullen zijn.

Slechts een kwart van de respondenten oordeelt dat hun organisatie goed voorbereid is op de huidige geopolitieke spanningen. Economische onzekerheid en het vinden en behouden van medewerkers is iets minder bedreigend voor organisaties, maar in beide gevallen heeft minder dan de helft grip op deze uitdagingen.

Vertrouwen in managementteams

Het goede nieuws is dat ondanks de spannende vooruitzichten voor dit jaar het vertrouwen in de managementteams intact blijft. Twee derde van de ondervraagde CEO’s en commissarissen geven aan veel of volledig vertrouwen te hebben in het huidige leiderschapsteam van hun organisatie. Ze zijn juist bevreesd voor wijzigingen in de top. Meer dan de helft geeft aan weinig tot geen vertrouwen te hebben in het aantrekken, ontwikkelen en behouden van toekomstige directieleden.

Lampe: “In een wereld die steeds volatieler wordt, groeit het belang van continuïteit en het behoud van talent. Dit geldt overigens niet alleen voor de opvolging van de directie, ook de lagen daaronder zijn steeds lastiger in te vullen. Onze cijfers laten zien dat veel organisaties daar inderdaad moeite mee hebben.”

Bedrijfscultuur en cybersecurity

Naast werving en selectie, geopolitieke spanningen en economische onzekerheid worden ook de bedrijfscultuur (25 procent), cybersecurity (23 procent) en kunstmatige intelligentie (22 procent) als belangrijke issues voor het aankomende jaar genoemd. Ook AI geldt als een zorgenkindje voor dertig procent van de respondenten.

Lampe: “Waar commissarissen zich over het algemeen meer zorgen maken over externe uitdagingen, zoals cybersecurity, kunstmatige intelligentie en het klimaat, zijn CEO’s van nature meer naar binnen gericht. Naast de werving en selectie van talent noemt bijvoorbeeld dertig procent van hen het in stand houden van een gezonde bedrijfscultuur als belangrijkste uitdaging voor 2024.”